Railinfrastructuur benutten voor versproducten Westland

05 februari 2015

Het Cluster Agrologistiek Westland, CargoBeamer en Ballast Nedam gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van een CargoBeamer terminal voor het Westland.

Met deze innovatieve terminaltechniek is het mogelijk om vrachtwagentrailers/opleggers zeer efficiënt uit te wisselen tussen de weg en het spoor. De drie partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend tijdens de Fruit Logistica 2015, die momenteel plaatsvindt in Berlijn.

De terminaltechniek van CargoBeamer maakt het mogelijk om opleggers veilig en kostenefficiënt te vervoeren via het spoor. Hiervoor hoeven geen technische aanpassingen aan de opleggers te worden gedaan of containerkranen te worden ingezet. De terminal is modulair ontworpen en kan meegroeien met de gevraagde capaciteit. Dit maakt het mogelijk om een zeer grote groep vrachtverkeer, die nu is aangewezen op de weg, per spoor te gaan vervoeren.

Hierdoor wordt de Europese railinfrastructuur voor goederen vervoer beter benut. Goederenvervoer over lange afstanden per spoor is sneller en veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan wegtransport. De reductie van CO2-uitstoot kan oplopen tot circa 70% en het energieverbruik wordt verminderd met 60%.

Snel en energiezuinig transport zijn belangrijke voorwaarden voor de distributie van versproducten uit het Westland. De agrologistieke dienstverleners in het Westland zorgen voor snelle levering van veelal gekoelde producten met een beperkte houdbaarheid. Over een afstand van 1.000 km kan met wegtransport binnen 16 uur worden geleverd. Vooral Duitsland, Oost-Europa en Groot-Brittannië vormen een belangrijke afzetmarkt voor de producten uit het tuinbouwhart van Nederland. Daarmee is ook het handhaven van de bereikbaarheid van de regio Westland van groot belang. Een CargoBeamer terminal zou de dagelijkse stroom van vrachtverkeer van en naar het Westland kunnen terugdringen en de verkeersdruk in de regio Rotterdam verminderen.

Cluster Agrologistiek Westland, CargoBeamer en Ballast Nedam werken samen vanuit de gedeelde visie dat transport van goederen met meerdere vervoersmiddelen (intermodaal transport) de bestaande infrastructuur beter en efficiënter kan benutten, om ook in de toekomst bereikbaarheid te garanderen.

Download dit persbericht in pdf formaat


CargoBeamer is een Duits bedrijf dat een innovatief modulair terminal concept heeft ontwikkeld waarmee alle typen vrachtwagentrailers en -opleggers efficiënt per spoor vervoerd kunnen worden. Hierdoor wordt het wegennet ontlast en wordt het spoor beter benut. Het is de ambitie van CargoBeamer om een netwerk van terminals te realiseren ter ondersteuning van de hoofdtransportaders in Europa. www.cargobeamer.eu

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. www.ballast-nedam.nl  

Cluster Agrologistiek Westland is een samenwerkingsverband van ca. 300 dienstverlenende bedrijven aan de glastuinbouwsector (flora, groenten en fruit), die gevestigd zijn op zes agrologistieke bedrijventerreinen in het Westland. Onder voorzitterschap van mevrouw drs K.M.H. (Karla) Peijs geven de bedrijven vorm aan een gezamenlijke visie, die gericht is op een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de agrologistieke keten in het Westland.