Eerste brugdek nieuwe Botlekbrug geplaatst

15 september 2014

Op zaterdag 13 september is rond 19.00 uur het eerste brugdek voor de nieuwe Botlekbrug op zijn definitieve plek tussen de pijlers van de brug geplaatst.

Bij de eerste poging om het dek in te varen in de vroege ochtenduren ontstond vertraging doordat een sleepkabel brak. Daarna was het juiste getijde voorbij om het brugdek te installeren. Zaterdagmiddag rond 17.30 uur ging een nieuwe poging van start die met succes is afgerond.
De nieuwe Botlekbrug is het meest gezichtsbepalende onderdeel van het project verbreding A15 Maasvlakte - Vaanplein. Het brugdek is zo groot als een voetbalveld. Daarom gaat het om een bijzondere logistieke en uitvoeringstechnische prestatie.

De nieuwe Botlekbrug wordt één van de grootste hefbruggen in Europa. De doorvaarthoogte van de nieuwe Botlekbrug is groter waardoor hij minder vaak open hoeft. Ook kan het scheepvaartverkeer de brug van beide kanten tegelijkertijd passeren. Daarnaast wordt het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van een naar twee. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water. Naast de nieuwe brug blijft de Botlektunnel beschikbaar voor het wegverkeer.


Heftorens en dekken
De nieuwe Botlekbrug wordt een hefbrug met zes heftorens waartussen twee brugdekken hangen. De bouw ervan is in 2011 gestart. Op elke toren zijn twee sets rode kabelwielen geplaatst. Uiteindelijk wordt het brugdek van de nieuwe Botlekbrug opgehesen en neergelaten via kabels die over deze kabelwielen lopen. Op dit moment ligt het eerste brugdek op de juiste positie tussen de heftorens. Het tweede brugdek wordt naar verwachting in het weekend vanaf 26 september ingevaren.
In Duitsland zijn de losse onderdelen van de twee brugdekken zo geproduceerd, dat ze over de weg vervoerd konden worden. In totaal zijn de onderdelen in 220 transporten per vrachtwagen naar Schiedam gebracht. Op de werf bij Mammoet zijn de dekken tegelijk gemonteerd om in te varen en te plaatsen. De aanpak om in Duitsland te produceren en vervolgens vlakbij de locatie van de brug te monteren is uniek.

Verbreding A15
De bouw van de nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes-A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, minimaliseert de hinder als gevolg van de werkzaamheden door slim plannen en bouwen.

Feiten en cijfers Huidige Botlekbrug Nieuwe Botlekbrug
Snelheid 50 km per uur 100 km per uur
Gevaarlijke stoffen route 2 x 1 rijbanen 2 x 2 rijbanen
Langzaam verkeer 1 voetpad, 1 fietspad voetpad, fietspad en rijbaan in beide richtingen
Doorvaarthoogte
(in gesloten toestand)
8 meter 14 meter
Doorvaartbreedte 1 hefdeel; 55 meter 2 hefdelen; elk 87,35 meter
Opening van de brug 6 - 7 keer per uur 1 - 2 keer per uur
Spoor 1 spoor 1 spoor, voorbereid op 2e spoor