Ongeval op Duitse offshore windmolenproject Butendiek

08 juli 2014

In de nacht van zondag, 6 juli, op maandag, 7 juli, heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op het offshore windmolenproject Butendiek in de Duitse wateren.

Het slachtoffer, een ingehuurde Deense medewerker van Ballast Nedam is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. We betonen ons medeleven met het slachtoffer en zijn familie en wensen hen veel sterkte toe. 

Alle betrokken autoriteiten zijn onmiddellijk geïnformeerd. De exacte oorzaken van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Inmiddels is er een onderzoek opgestart door de autoriteiten. We zullen uiteraard alles in het werk stellen om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen omtrent de oorzaken en medewerking verlenen aan het lopende onderzoek.


Daarnaast is binnen Ballast Nedam Offshore een onderzoeksteam samengesteld om het incident te onderzoeken. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zullen passende maatregelen worden getroffen. Een ongeval met een dergelijke impact heeft nog niet eerder plaatsgevonden bij installatiewerkzaamheden van monopiles van Ballast Nedam. De werkzaamheden zullen na implementatie van de genoemde maatregelen zo spoedig mogelijk worden hervat.