BREEAM-NL certificaat “Very Good” voor Futura Zoetermeer

05 juni 2014

Het woongebouw Futura in Zoetermeer heeft een drie sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat (“Very Good”) behaald.

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA kreeg Onno Hoff, directeur woningen van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer het certificaat uitgereikt uit handen van Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council. Daarmee is Futura het meest duurzame woongebouw in Nederland volgens de BREEAM-NL methodiek.

Futura is ontwikkeld en turn-key opgeleverd door Ballast Nedam in nauwe samenwerking met a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, dat als afnemer van het gebouw al in een vroeg stadium als ketenpartner is ingestapt. De partners hebben het project vervolgens als maatwerkpakket, passend binnen het bestemmingsplan, aangeboden aan de gemeente Zoetermeer. De gemeente herkende en ondersteunde het initiatief om te investeren in een duurzaam woongebouw in Zoetermeer.Onno Hoff: ‘Met de realisatie van Futura geven we concreet invulling aan onze duurzaamheidsambities. Met dit gebouw laten we zien dat we niet alleen over duurzaamheid praten maar er ook in investeren. Het is een mooi voorbeeld van hoe prachtige architectuur en duurzaamheid samen kunnen gaan. Een groot compliment voor de architect Rien de Ruiter.’

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council: ‘Wat ben ik blij dat ook woongebouwen worden gecertificeerd met BREEAM-NL. Met Futura geven a.s.r. vastgoed vermogensbeheer en Ballast Nedam het voorbeeld voor duurzame woningbouw. Ik hoop dat vele partijen dit voorbeeld volgen.’ In totaal is 4.500.000 m2 nieuwbouw geregistreerd voor BREEAM-NL Nieuwbouw, waarvan circa 6% woningbouw. Van de 77 uitgereikte Nieuwbouw Oplevercertificaten zijn er nu 4 toegekend aan woningbouwprojecten. Futura heeft de hoogste BREEAM-NL score voor een woningbouwproject behaald.

Comfortabel wonen
Het woongebouw bevat 69 vrije sector huurappartementen met woonoppervlakken tussen 87 en 110 m2, verdeeld over zes woonlagen. De appartementen beschikken over ruime terrassen en het glazen atrium vormt een collectieve binnentuin voor de bewoners. De bijzondere architectuur van Klunder Architecten en het gebruik van de nieuwste installatie-, constructie- en engineeringtechnieken zorgen voor een aangenaam woonklimaat. Een goede lichtinval en de juiste isolatie betekenen dat de woning in de winter lekker warm en in de zomer aangenaam koel is.

Nauwe samenwerking
In het ontwerp, de engineering, constructie en realisatie van Futura is alles erop gericht om energetisch en wat betreft licht, lucht, geluid en water zo duurzaam mogelijk te zijn. Door veel gebruik te maken van warmterecycling, zoals in de vloerverwarming en het ventilatiesysteem, en een zeer goede isolatie van het gebouw is het energieverbruik laag, wat de bewoners terugzien in hun energienota.
‘Om dit hoge kwaliteitsniveau te kunnen bereiken is samenwerking in de keten van groot belang’, volgens Marcel Pfaff, directeur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West. ‘Nauwe samenwerking met alle betrokken ketenpartners leidt tot het realiseren van projecten met blijvende kwaliteit.’

Duurzaamheidprestatie op basis van best practices
Het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. Naast de vraag hoe duurzaam en energiebewust het gebouw is, worden ook het comfort van de bewoner en de natuurlijke omgeving van het gebouw beoordeeld. De duurzaamheiddoelstellingen zijn gebaseerd op best practices en stijgen uit boven het wettelijk minimum zoals vastgelegd in het Bouwbesluit of andere wet- en regelgeving. BREEAM-NL certificering is een vrijwillige keus van de eigenaar of opdrachtgever van een gebouw.
De beoordelingsmethode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft.