Ballast Nedam en Portaal testen proefwoning in Maarssen

07 mei 2014

De proefwoning in de wijk Bloemstede in Maarssen is klaar om te worden getest. Dat gebeurt op drie onderdelen: de techniek, de woonkwaliteit en evaluatie van het proces van samenwerking tussen bouwer en corporatie.

De proefwoning in Maarssen is zonder de hinder van sloopwerkzaamheden rondom voorzien van nieuwe gevelelementen en kreeg een nieuw dak met zonnepanelen erop. Deze zonnepanelen produceren ook warm water. Het warme water wordt opgeslagen in een boiler, die wordt ondersteund door een warmtepomp.
Er zijn twee belangrijke verschillen met de vorige proefwoning van Ballast Nedam in Stadskanaal voor corporatie Lefier. In Maarssen is er nu voor gekozen om de bestaande gevel niet te slopen en om alle benodigde energie voor stroom en warmte, te winnen uit hybride zonnepanelen.

Bewoners testen woonkwaliteit
De hele woning wordt op verschillende manieren getest. Allereerst worden de prestaties en de werking van de technische installaties gemeten. Ook de bevindingen van de bewoners zijn van belang. In mei houden Portaal en Ballast Nedam een woononderzoek. Medewerkers van de corporatie en de bouwer gaan met ruim veertig bewoners in gesprek, om bewoners beter te leren kennen, te horen wat zij belangrijk vinden en signalen op te vangen. Nadat de techniek is getest, kunnen bewoners zelf ervaren hoe de woning in de praktijk bevalt. Portaal en Ballast Nedam hebben het idee opgevat om een aantal buurtbewoners uit te nodigen om te komen proefwonen.

Complex en uitdagend
Ook de samenwerking tussen bouwer en corporatie zal worden geëvalueerd.
Herman Boerma, verantwoordelijk voor de innovaties van het Stroomversnellingsteam van Ballast Nedam: ‘De technieken om woningen duurzaam te maken zijn er al. We oefenen in deze fase vooral, hoe we die technieken met elkaar zo kunnen toepassen, dat de bewoners een comfortabel thuis krijgen, tegen een investering die de corporaties kunnen dragen. Dat is het vernieuwende vraagstuk van de Stroomversnelling: hoe maken we het met elkaar haalbaar? Dat vraagt naast technische product- en procesinnovatie tevens een andere manier van samenwerken van alle betrokkenen en dat is voor iedereen best even wennen.’

Laurens De Coninck, ontwikkelaar bij Portaal: ‘Samenwerken tussen een corporatie en een bouwer gaat niet vanzelf. Het is complex en uitdagend. Als samenwerkingspartners is het goed elkaar te leren kennen en op uitvoerend niveau inzicht te krijgen in elkaars rollen, doelen en kennis. We leggen de lat hoog en alle projectbetrokkenen voelen verantwoordelijkheid om het project te laten slagen. Dat vraagt dat we over de eigen schutting kijken, elkaars taal leren spreken en ons verplaatsen in de klant. Met als resultaat mooie huizen waar bewoners echt blij van worden.’

40 jaar Maarssenbroek, 40 jaar Bloemstede
In 1974 kwamen de eerste bewoners in de nieuwe wijk Bloemstede wonen: een ruim opgezette wijk met vooral eengezinswoningen. Een aantal van de eerste bewoners woont er nog steeds. Nu 40 jaar later zijn de woningen aan modernisering toe. Portaal renoveerde in 2012 de eerste 20 woningen. Met de Stroomversnelling wil de corporatie 130 andere woningen van hetzelfde type verduurzamen en aanpassen aan eigentijdse woonwensen. Zo blijft Bloemstede een wijk waar mensen prettig wonen en zich thuis voelen.

Stroomversnelling
Zes corporaties en vier bouwbedrijven, waaronder Portaal en Ballast Nedam, werken sinds juni 2013 samen in de Stroomversnelling, een landelijk experiment waarin een vernieuwende aanpak word beproefd van de renovatie van de huidige woningvoorraad van corporaties. Het doel is betaalbare, duurzame en efficiënte renovatie van in totaal 111.000 eengezinswoningen, portiekflats en galerijflats uit de jaren ’50 tot ’70, waarbij de woonlasten voor huurders gelijk blijven. Dat kan doordat de huurders hun energierekening niet meer betalen aan het energiebedrijf, maar aan de corporatie. Met dat geld investeren de corporaties in verbetering van hun woningbezit, zodat de woningen weer comfortabel en helemaal van deze tijd worden. De bouwers ontwikkelen concepten om die investering rendabel te maken.

Download dit persbericht in pdf formaat


Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in Utrecht onderdak aan 20.000 huishoudens. Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden en Nijmegen.
www.portaal.nl, @portaalwonen

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl