Volgende mijlpaal A2 Maastricht: tunneltrace helemaal uitgegraven

16 mei 2014

De bouwput voor de dubbellaagse A2-tunnel in Maastricht is helemaal uitgegraven. Dit wordt de eerste tunnel met twee keer twee buizen boven elkaar voor auto- én vrachtverkeer in Europa.

Na dik twee jaar komt er een einde aan het graafwerk voor de ruim 2 km lange bouwput. Meer dan 1.400.000 m3 grond, grind en mergel is afgegraven en afgevoerd. Op het hoogtepunt werden dagelijks ruim 450 vrachtwagens ingezet. Zetten we alle vrachtauto’s die het karwei hebben geklaard op een rij, dan levert dat een lint op van 1.000 km. aan materieel van Maastricht tot Marseille. Streven is dat de tunnel eind 2016 in gebruik kan worden genomen.

Droge bouwkuip
Voor Nederlandse begrippen is een grote bouwkuip op een diepte van maximaal 22 meter en over een lengte van ruim 2 km, waar eerst het grondwater is weggepompt voordat het graven begon, best bijzonder. De stevige Limburgse ondergrond maakte de aanleg van zo’n 'droge' bouwkuip mogelijk. Dat leverde prachtige beelden op van het ondergrondse werk.*)
Meestal wordt gewerkt met een zogenaamde natte bouwkuip. Dan wordt de bouwkuip vanaf het straatniveau uitgegraven, waarna een tunnelvloer met onderwaterbeton wordt gestort. Pas als die is uitgehard wordt het grond- en regenwater uit de bouwkuip gepompt.

Bijzonderheden
In Maastricht is in een hoog tempo veel grond uitgegraven in een stedelijke omgeving waar het continu woekeren is met de beschikbare ruimte. De ondergrond is een stuk steviger dan in het noorden van Nederland, maar heeft ook bijzonderheden zoals verschillende geologische breuken en een mengeling van mergel in verschillende hardheden, afgewisseld met daartussen keiharde lagen vuursteen en karsten (holle ruimtes). Daarom is vooraf uitgebreid bodemonderzoek gedaan en zijn tijdens het graafwerk de bouwkuip en de omgeving nauwkeurig in de gaten gehouden via de zogenaamde ‘Observational Method’. Dat zijn volg- en veiligheidssystemen om bijvoorbeeld de damwandplanken, stempels, en grondwater in de bouwput, de bebouwing en de tijdelijke autoweg langs de bouwput in de gaten te houden. De stalen damwandplanken zorgen voor stevige wanden van de bouwkuip en de stempels, de stalen buizen ertussen, houden de damwandplanken weer op hun plek.

Op weg naar laatste fase
Parallel aan de graafwerkzaamheden is ook het storten van beton begonnen. Streven is de betonnen ruwbouw begin 2015 af te hebben. Dan volgt de afbouw van het casco. De laatste fase is nodig voor het installeren en testen van de hard- en software voor de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties. Deze zijn straks nodig voor dagelijks en veilig gebruik van de tunnel. Ook de hulpdiensten die na openstelling met de nieuwe tunnel te maken krijgen, worden nog opgeleid. Voor deze laatste fase is een zogenaamde ‘ready to operate’ team aan de slag.

Na tunnel: stuk nieuwe stad
Behalve de A2-tunnel worden er nog 21 ‘kunstwerken’ zoals kleinere tunnels, viaducten, fly-overs en een brug in en rondom de stad aangelegd om de infrastructuur drastisch te verbeteren en de bereikbaarheid van stad en regio te verbeteren.
Parallel start de voorbereiding voor de bovengrondse herinrichting van het tunneltracé. Uiteindelijk moet A2 Maastricht ook een stuk nieuwe stad ten oosten van het oude centrum opleveren. Het contract voor vastgoed-realisatie loopt door tot 2026. De totale investering voor A2 Maastricht bedraagt ongeveer een miljard euro.

Download dit persbericht in pdf formaat


De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam. Opdrachtgever voor het plan zijn het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, provincie Limburg en gemeente Meerssen samen. Het plan de Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten. Meer informatie op www.a2maastricht.nl

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl