Transformatie Food Center Amsterdam van start

14 mei 2014

De gemeente Amsterdam en het consortium van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam hebben de realisatie en exploitatieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van het Food Center Amsterdam ondertekend.

Het consortium kan nu samen met de ondernemers aan de slag om het gebied te transformeren naar een levendige, aantrekkelijke omgeving om te werken en te wonen.

Op basis van een visie wordt samen met de ondernemers een concreet masterplan ontwikkeld waarmee het consortium in gesprek gaat met de individuele ondernemingen op het Food Center. Zij krijgen in het komende jaar de gelegenheid om op maat invulling te geven aan hun strategische plannen op het Food Center. Parallel aan dit traject worden voorbereidingen getroffen om met de ontwikkeling van woningen op het terrein te beginnen.

Eten verbindt
Het Food Center Amsterdam is van groot belang voor de voedselvoorziening van de stad. Ruim negentig food gerelateerde bedrijven leveren een assortiment van vijftigduizend producten aan zo’n tienduizend voornamelijk Amsterdamse klanten. Driekwart van die producten wordt van buiten de stad aangevoerd: ongeveer 55% uit Nederland en 20% uit het buitenland. De ondernemers hebben gezamenlijk een omzet van circa 1,5 miljard euro per jaar en bieden werk aan 2.500 mensen.

De voedselvoorziening door het Food Center krijgt een nieuwe impuls en wordt gecombineerd met wonen in een aantrekkelijke, dynamische omgeving, die onderdeel uitmaakt van de stad. De Centrale Markthal vormt straks het middelpunt van de gescheiden werk- en woongebieden. Dit rijksmonument wordt in oude glorie hersteld en voor het eerst toegankelijk gemaakt voor publiek.

Ontwikkelvisie op hoofdlijnen
Het consortium heeft de aanbesteding van de gebiedsconcessie gewonnen met het plan een nieuw afgesloten Food Center te ontwikkelen, in combinatie met een nieuwe woonwijk vlakbij de Amsterdamse binnenstad:

  • Logistiek, distributie en digitalisering krijgen meer ruimte in het nieuwe Food Center;
  • Huisvesting en inrichting moeten voldoende flexibel zijn om ook toekomstige activiteiten van de ondernemers mogelijk te maken;
  • Productiefaciliteiten moeten een duidelijke functie hebben voor de stad Amsterdam en passen bij het portfolio van het Food Center;
  • Het portfolio wordt zichtbaar in de Centrale Markthal, waar ondernemers en publiek elkaar treffen.

Integrale gebiedsontwikkeling
Het nieuwe Food Center Amsterdam is een gebiedsconcessie van 25 jaar, een van de eerste in Nederland. Binnen de kaders van de aanbesteding voert het consortium van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam de regie over het tempo en het programma van de integrale gebiedsontwikkeling: de transformatie van het huidige terrein van circa 23 hectare naar een nieuw en modern Food Center. Het nieuwe Food Center biedt ruimte aan circa 100.000 m2 bedrijfsterrein en de bouw van circa 1.600 woningen.

Download dit persbericht in pdf formaat


Over VolkerWessels Vastgoed en VolkerWessels

VolkerWessels Vastgoed
Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale werkmaatschappij binnen de VolkerWessels groep voelen wij ons optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. De combinatie van handelen in vrijheid, beschikken over de expertise van een hecht netwerk aan ervaren specialisten binnen de groep en – zeker niet in de laatste plaats – gebruik maken van de gedegen marktpositie van onze moederorganisatie, maakt VolkerWessels Vastgoed een interessante en betrouwbare partner. Opdrachtgevers en andere partners ontdekken bij ons een brede expertise als het gaat om architectuur, bouwkunde, duurzaamheid, economie, infrastructuur, marketing, productontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Ons team van ruim 30 specialisten werkt op nationale schaal vanuit Nieuwegein. www.vwvastgoed.nl

VolkerWessels
VolkerWessels Vastgoed is een werkmaatschappij van VolkerWessels, een Nederlands bouwconcern met een decentrale organisatievorm en zo’n 120 werkmaatschappijen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie marktsectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom. VolkerWessels bouwt met zo’n 14.500 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. Dit doen we voor onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een onderneming die kansen benut en duurzame innovaties introduceert. www.volkerwessels.com

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl