Vertrek Charlie Martens

13 februari 2014

In goed wederzijds overleg is besloten het dienstverband van Charlie Martens met Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling per 1 mei aanstaande te beëindigen.

Als gevolg van de herstructurering van het cluster Bouw & Ontwikkeling is zijn huidige functie van directeur Nieuwe Markten komen te vervallen.

Sinds zijn indiensttreding in 2009, heeft Charlie Martens een belangrijke bijdrage geleverd aan de gebieds- en vastgoedontwikkelingsactiviteiten van Ballast Nedam, in projecten als de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht, of in vernieuwende initiatieven als de Stroomversnelling, voor de duurzame renovatie van 111.000 woningen.

Wij waarderen zijn loyale en professionele inzet ten behoeve van Ballast Nedam in hoge mate en wensen hem bij toekomstige uitdagingen veel succes toe.

Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.
De Directie