Strukton en Ballast Nedam onderzoeken naleving Arbeidstijdenwet bij Avenue2

24 december 2014

Strukton en Ballast Nedam hebben een eigen onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond naleving van de Arbeidstijdenwet bij Avenue2.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij. Avenue2 is de projectorganisatie van Strukton en Ballast Nedam die de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht realiseert.

De aanleiding voor het onderzoek is dat twee medewerkers van het project Avenue2 op 8 november zijn gehoord door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in het kader van onderzoek dat betrekking heeft op de arbeidstijden.

Strukton en Ballast Nedam hechten groot belang aan het naleven van geldende wet- en regelgeving. Uit de uitkomsten van het onderzoek zal blijken of wijziging in de manier van werken moet worden aangebracht.