Staatssecretaris Teeven plaatst prefab cel bij nieuwbouw penitentiaire inrichting Zaanstad

19 november 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 19 november een bezoek gebracht aan de bouw van de penitentiaire inrichting Zaanstad (PI Zaanstad).

Bij dit bezoek plaatste hij een prefab cel en kreeg hij een rondleiding over het terrein van PI Zaanstad. De realisatiefase van de nieuw te bouwen penitentiaire inrichting is momenteel in volle gang. De bouw is in mei 2014 van start gegaan en de PI Zaanstad wordt medio 2016 in gebruik genomen.

De staatssecretaris kenschetste Pi Zaanstad als “een inrichting die voorzien wordt van de nieuwste technieken op ICT-gebied om efficiënter werken mogelijk te maken. Daarnaast maken de wijze van aanbesteden en de wijze van bouwen de exploitatie van de PI Zaanstad relatief goedkoop.”


Modulair bouwen
Innovatieve, meer industriële manieren van bouwen onder geconditioneerde omstandigheden passen in de vraagstelling van Dienst Justitiële Inrichtingen om een veilige, doelmatige penitentiaire inrichting (PI) neer te zetten. De prefab cellen zijn complete units met ingestorte voorzieningen die casco worden afgeleverd op de bouwplaats. Verdeeld over de verschillende bouwstromen op het terrein, worden er per week 24 cellen geplaatst. De cellen worden in de fabriek vervaardigd en dat levert aantrekkelijke voordelen op: constante hoge kwaliteit, een zeer korte bouwtijd en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Integrale samenwerking
De nieuwbouw van PI Zaanstad wordt uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor beheer en onderhoud, nieuwbouw en (her) ontwikkeling van gebouwen en terreinen en werkt steeds meer met geïntegreerde contracten. Die contracten omvatten meer disciplines of strekken zich uit over meer levensfasen van een gebouw of terrein. Voor de PI Zaanstad is gekozen voor een DBFMO-contract voor 25 jaar. Het contract gaat niet alleen over het ontwerp en de bouw, maar ook over bijvoorbeeld financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening gedurende de looptijd van het contract.

PI Zaanstad
De penitentiaire inrichting Zaanstad komt op het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein Hoogtij te Westzaan, biedt plaats aan ruim 1.000 gedetineerden en is in eerste instantie zowel een huis van bewaring als een gevangenis. De penitentiaire inrichting is toekomstbestendig, kan multifunctioneel ingezet worden en is geschikt voor meerpersoonscelgebruik. De opening van de penitentiaire inrichting is voorzien in 2016. De nieuwbouw van PI Zaanstad wordt uitgevoerd door het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Imtech Building Services.

Download dit persbericht in pdf formaat


Pi2
Op 2 september 2013 heeft het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Imtech Building Services, een DBFMO-contract gesloten met de toenmalige Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf) voor de realisatie van de PI Zaanstad. Pi2 is hiermee verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening van de PI Zaanstad voor een periode van 25 jaar. Binnen het bouwteam draagt Imtech Building Services zorg voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en Ballast Nedam voor alle bouwkundige werkzaamheden.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en valt onder de verantwoordelijkheid van minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.