Meander Medisch Centrum sluit onderhoudscontract met 2MC3 (samenwerkingsverband Heijmans en Ballast Nedam)

27 januari 2014

Op 27 januari 2014 heeft Meander Medisch Centrum een onderhoudscontract met Heijmans en Ballast Nedam getekend voor het preventief en correctief onderhoud van het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort.

Dit om de veiligheid en continuïteit van het nieuwe ziekenhuis op een adequate wijze te borgen. Deze bedrijven werkten ook samen aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis, dat in september is opgeleverd. In de periode hierna is er intensief samengewerkt om de verhuizing eind december jl. goed te laten verlopen. Het integrale raamcontract start 1 februari 2014 en heeft een looptijd van minimaal 3 jaar.

De opdracht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Meander Medisch Centrum waarbij de elektrotechnische, werktuigbouwkundige, bouwkundige onderhoudsgebieden en specificaties gezamenlijk zijn vastgesteld. Denk hierbij aan het preventief en correctief onderhoud bestaande uit onder andere het onderhouden en/of certificeren van brandmeldinstallaties, liften, luchtbehandeling, maar ook gladheidsbestrijding. Door deze overeenkomst wordt niet alleen operationeel, maar ook organisatorisch bijgedragen aan de onderhoudswensen van Meander Medisch Centrum. Na een periode van 3 jaar wordt de samenwerking geëvalueerd, waarna mogelijk 3 extra onderhoudsjaren aan het contract kunnen worden toegevoegd.

Cees Meijers, lid Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum: ‘We beschikken over gloednieuwe faciliteiten, die we zorgvuldig en efficiënt willen beheren. Vanwege het soepele verloop van de bouw en de noodzaak van een goede kennisoverdracht, vonden wij het voor de hand liggen de samenwerking met de partijen in de bouwcombinatie voort te zetten. Deze flexibele raamovereenkomst biedt ons de komende drie jaar de zekerheid van een optimaal kwaliteitsniveau.’

Het nieuwe topklinische Meander Medisch Centrum
Het nieuwe Meander Medisch Centrum is een prachtig, modern ziekenhuis, gelegen in een groene omgeving aan de oever van de Eem. Het is een licht en open ontwerp met een vriendelijke en professionele uitstraling. Het nieuwe ziekenhuis meet circa 96.000 m2 en beschikt over alle faciliteiten en voorzieningen, die een topklinisch opleidingsziekenhuis nodig heeft.

Samenwerking in VOF
Voor het onderhoud van het complete ziekenhuis is een unieke VOF opgericht genaamd 2MC3 Service, waarin zowel Heijmans als Ballast Nedam een aandeel hebben. Een integrale aanpak en kennisbundeling is hiermee geoptimaliseerd. Met Meander Medisch Centrum is er hard samengewerkt aan het onderhoudscontract, met een goede basis en gezamenlijke uitgangspunten. Alle onderhoudsgebieden, procesafspraken en de overeenkomst zijn zo samengesteld dat beide partijen hun meerwaarde kunnen leveren.


Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op een integrale aanpak en kwaliteit van de uitvoering bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert integrale, innovatieve projecten voor grote klanten als bedrijven en overheden en woningen voor beleggers en woonconsumenten. Met ruim 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Over Ballast Nedam
Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde. Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving.