Door het COVID 19-virus bevinden we ons in een ongekende situatie

Dit is hoe we veilig doorwerken

COVID-19: De veiligheid en gezondheid van onze mensen staat voorop

Door het COVID 19-virus bevinden we ons in een ongekende situatie. Daarom voert Ballast Nedam pro-actief beleid om de effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering en operationele activiteiten en projecten zo klein mogelijk te laten zijn.

Ballast Nedam heeft een COVID-19 Crisis Team ingesteld en staat in nauw overleg met haar klanten, stakeholders en medewerkers om projecten op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden. Wij informeren u graag over de getroffen maatregelen, waarbij de gezondheid en de veiligheid van onze mensen en maatschappij voorop staan.

Ons COVID-19 beleid

Het COVID-19 beleid van Ballast Nedam is een actief beleid dat zich richt op het continueren van onze werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier voor onze medewerkers en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). Op basis hiervan is een COVID-19 beleid en er zijn regels opgesteld waarmee ons beleid duidelijk aan alle medewerkers kenbaar is gemaakt. Daarnaast zijn de richtlijnen en het beleid duidelijk vertaald naar de projectlocaties in de vorm van posters en banners.

Om onze bedrijfsvoering en projecten zo goed en zo veilig mogelijk voort te zetten, is besloten om alle medewerkers, waar mogelijk, thuis te laten werken. Op de projectlocaties zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen omtrent hygiëne voorschriften alsook richtlijnen opgesteld met betrekking tot social distancing van 1.5 meter. Dit doen wij door onze medewerkers en de medewerkers van onze onderaannemers zo veel mogelijk in vaste samenstellingen te laten werken en meer schaftruimte te bieden, dan wel het pauzeren in verschillende shifts te laten plaatsvinden. Ook zijn voor 20 veel voorkomende werkzaamheden specifieke werkinstructies opgesteld die onze medewerkers een richtlijn geven hoe zij de 1.5m afstand regel dienen in te vullen. Het doel daarbij is uiteraard om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is op ieder project een COVID-19 coördinator aangesteld. Op regelmatige basis voert het COVID-19 Crisis Team audits uit op de projecten om onszelf ervan zeker te stellen dat het beleid en regels actief worden nageleefd.

Samen staan we sterk

Samen staan we sterker in de strijd tegen het COVID-19 virus. We vragen aan iedereen om te helpen om dit virus onder controle te krijgen en om zorg te hebben voor elkaar.