COVID-19

Door het COVID 19-virus bevinden we ons in een ongekende situatie. Daarom voert Ballast Nedam pro-actief beleid om de effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering en operationele activiteiten en projecten zo klein mogelijk te laten zijn. Ballast Nedam heeft een COVID-19 Crisis Team ingesteld en staat in nauw overleg met haar klanten, stakeholders en medewerkers om projecten op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden. Wij informeren u graag over de getroffen maatregelen, waarbij de gezondheid en de veiligheid van onze mensen en maatschappij voorop staan.

Ons beleid en maatregelen met betrekking tot COVID-19

Het COVID-19 beleid van Ballast Nedam is een actief beleid dat zich richt op het continueren van onze werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier voor onze medewerkers en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). Op basis hiervan is een COVID-19 beleid en zijn regels opgesteld waarmee ons beleid duidelijk aan alle medewerkers kenbaar is gemaakt. Daarnaast zijn de richtlijnen en het beleid duidelijk vertaald naar de projectlocaties in de vorm van posters en banners.

Onze bouwlocaties

Om onze bedrijfsvoering en projecten zo goed en zo veilig mogelijk voort te zetten, is besloten om alle medewerkers minimaal tot 1 september 2020, waar mogelijk, thuis te laten werken. Op de projectlocaties zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen omtrent hygiëne voorschriften alsook richtlijnen opgesteld met betrekking tot social distancing van 1.5 meter. Dit doen wij door onze medewerkers en de medewerkers van onze onderaannemers zo veel mogelijk in vaste samenstellingen te laten werken en meer schaftruimte te bieden, dan wel het pauzeren in verschillende shifts te laten plaatsvinden. Ook zijn voor 20 veel voorkomende werkzaamheden specifieke werkinstructies opgesteld die onze medewerkers een richtlijn geven hoe zij de 1.5m afstand regel dienen in te vullen. Het doel daarbij is uiteraard om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is op ieder project een COVID-19 coördinator aangesteld. Op regelmatige basis voert het COVID-19 Crisis Team audits uit op de projecten om onszelf ervan zeker te stellen dat het beleid en regels actief worden nageleefd.

Onze kantoren

Onze kantoren zijn voorzien van duidelijke instructies, signalering en hygiëne maatregelen die onze medewerkers op de kantoorlocaties zoveel mogelijk moeten beschermen. Ons beleid gaat ervan uit dat kantoorbezoek door externe bezoekers tot een minimum dient te worden beperkt. Hierovoor vragen wij ieders begrip. Bij kantoorbezoek wordt iedere bezoeker om zijn/haar gezondheidstoestand gevraagd. Iedere externe bezoeker die een afspraak heeft wordt door onze collega persoonlijk bij de receptie opgehaald en na de afspraak weer naar buiten begeleid.

Wij steunen de zorg

Samen staan we sterker in de strijd tegen het COVID-19 virus. Op dit moment is er een groot tekort aan mondkapjes binnen de zorg, met name type FFP2. Ballast Nedam heeft daarom een oproep gedaan aan al haar medewerkers, om maskers die gebruikt worden in de bouw te doneren aan ziekenhuizen.