Voor leveranciers & onderaannemers

 

Facturatie

Indienen van uw factuur

Bedankt voor het uitvoeren van uw opdracht voor Ballast Nedam. Facturen kunt u uitsluitend digitaal toesturen. Dat kan in een XML-formaat, of als PDF via e-mail.

 • XML factureren
  Ballast Nedam accepteert de volgende standaarden: S@les in de Bouw 2.0, INSBOU003, INSBOU004 en UBL 2.0.
  Met XML factureren biedt u uw factuurgegevens aan in een vast XML-formaat, samen met één PDF-bestand van de factuur inclusief eventuele bijlagen. Ballast Nedam accepteert de volgende XML standaarden: S@les in de Bouw 2.0, INSBOU003, INSBOU004 en UBL 2.0. Heeft u een vraag over elektronische (XML) facturen? Stuur een e-mail naar rcinfo@ballast-nedam.nl, dan nemen wij contact met u op om de XML facturatie in te regelen.
 • E-mail factureren
  Ieder Ballast Nedam bedrijfsonderdeel kent een specifiek e-mailadres waar PDF facturen naartoe gemaild kunnen worden (invoice-…-..@ballast-nedam.nl).  Per factuur dient u één PDF bestand te maken waar ook eventuele bijlagen aan toegevoegd zijn. Per e-mail kunt u wel meerdere facturen (dus meerdere PDF bestanden) insturen. In de Bedrijvenlijst voor Facturatie vindt u een compleet overzicht van Ballast Nedam bedrijven en bijbehorende e-mailadressen.
 • Controle
  Aan de hand van de factuurvoorwaarden controleert u of uw factuur voldoet aan de gestelde eisen. Foutieve of ontbrekende gegevens kunnen er voor zorgen dat uw factuur niet in behandeling genomen kan worden en dat de betaling dus vertraging oploopt. Twijfelt u over uw factuur, of mist u gegevens? Neem dan contact op met de Ballast Nedam medewerker die de bestelling bij u heeft geplaatst.

Status van uw factuur volgen

Op de factuur status pagina kunt u op ieder gewenst moment de status van uw factuur inzien. Om de status van een factuur te kunnen nagaan, heeft u een factuurnummer, de factuurdatum en het factuurbedrag nodig.

Veelgestelde vragen

Q: Wanneer wordt mijn factuur betaald?

A: Uw factuur wordt betaald wanneer uw levering / prestatie is goedgekeurd en de vervaldatum is bereikt. De vervaldatum is uw factuurdatum plus het aantal dagen betalingstermijn dat u met Ballast Nedam bent overeengekomen. De status van de betaling kunt u controleren op de factuur status pagina.

Q: Waarom vind ik mijn factuur niet terug op de factuur status pagina?

A: Heeft u gecontroleerd of u alle gegevens juist hebt ingevoerd? Mocht uw factuur niet zichtbaar zijn ondanks het secuur invullen van de gegevens, neem dan contact op met het Centrum Financiële Diensten (CFD). Het CFD is bereikbaar via e-mail (cfd@ballast-nedam.nl) of telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 12.30 uur (030-285 34 00).

Q: Waar kan ik een inkooporder/ bon nummer opvragen?

A: Het inkooporder- / bon nummer kunt u opvragen bij de Ballast Nedam medewerker die de bestelling bij u geplaatst heeft.

Q: Wat is het facturatieadres?

A: Facturen kunnen uitsluitend digitaal aanbieden. Dat kan in een XML-formaat, of als PDF via e-mail. Ieder Ballast Nedam bedrijfsonderdeel kent een specifiek e-mailadres waar facturen naartoe gestuurd kunnen worden (invoice-…-..@ballast-nedam.nl). In de Bedrijvenlijst voor Facturatie vindt u een compleet overzicht van Ballast Nedam bedrijven en bijbehorende e-mailadressen.

Q: Waar kan ik terecht met vragen over mijn factuur?

A: Op de factuur status pagina kunt u op ieder gewenst moment de status van uw factuur inzien. Vragen kunt u bovendien direct stellen aan de Ballast Nedam medewerker die de bestelling bij u geplaatst heeft. Mocht u desondanks geen antwoord op uw vraag hebben gekregen, neem dan contact op met het Centrum Financiële Diensten (CFD). Het CFD is bereikbaar via e-mail (cfd@ballast-nedam.nl) of telefonisch op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (030-285 34 00).

Gerelateerde documenten

Bedrijvenlijst ten behoeve van facturatie
Factuurvoorwaarden

Inkoop

Algemeen

De afdeling Inkoop richt zich op het beheer van de landelijke en regionale overeenkomsten die Ballast Nedam centraal heeft afgesloten. Dit betreft vooral raamovereenkomsten voor producten en diensten die op vrijwel elk project nodig zijn. Daarnaast ondersteunt de afdeling Inkoop de businessunits die geen eigen inkoopcapaciteit hebben bij het afsluiten van overeenkomsten.

Compliance screening

Veruit de meeste leveranciers en onderaannemers van Ballast Nedam zijn opgenomen in een Centraal Leveranciers Bestand. Deze bedrijven worden periodiek gescreend. Deze screening omvat een onderzoek naar het integriteitsgehalte op basis van open bronnen. Daarbij wordt gekeken naar alle relevante informatie over de afgelopen vijf jaar, in binnen- en buitenland. De screening wordt uitgevoerd door een externe partij. Naast de reguliere momenten, voorziet het proces ook in de mogelijkheid om tussentijdse screenings uit te voeren. Meer informatie over Compliance vind u op de pagina Corporate Governance.

Gerelateerde documenten

Algemene Inkoop en Onderaannemingsvoorwaarden
Gedragscode voor Onderaannemers en Leveranciers

Generieke Poort Instructie

Ballast Nedam staat voor een veilige werkomgeving voor alle bouwplaatsmedewerkers. Daarom commiteren wij ons via de ‘Governance Code in de Bouw’ aan de landelijke invoering van Generieke Poort Instructie (GPI). Per 1 april is dit voor alle projecten van Ballast Nedam doorgevoerd.

Alle medewerkers die werkzaam zijn op een bouwplaats van Ballast Nedam moeten in het bezit zijn van het certificaat ‘Generieke Poortinstructie’. Indien dit niet het geval is, krijgt een medewerker een officiële waarschuwing met de sommering om binnen 2 weken het certificaat alsnog te behalen. Lukt dit niet, dan wordt deze medewerker de toegang tot de bouwplaats ontzegd.

Uitzondering hierop zijn de projecten van Ballast Nedam Industriebouw. Voor deze projecten zijn namelijk locatie specifieke poortinstructies/-trainingen verplicht gesteld door onze opdrachtgevers.

Dit betekent dat uw organisatie zich dient aan te melden bij de website: https://gpi.explainsafe.nl. Via deze site kunnen uw medewerkers het benodigde certificaat halen. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van uw organisatie.

Vanaf 1 april worden alle medewerkers die werkzaam zijn op een Ballast Nedam bouwproject gecontroleerd op het bezit geldig GPI-certificaat.

De GPI wordt landelijk uitgerold door, naast Ballast Nedam, meerdere grote aannemers  Te weten, BAM, Volker Wessels, TBI, Dura Vermeer, Heijmans en Strukton. Verder wordt het initiatief ondersteund door de opdracht gevende partijen ProRail en Rijkswaterstaat.

Ballast Nedam staat voor veilig werken voor de hele bouwbranche en middels deze GPI denken we een stap hierin te maken.

Gerelateerde documenten

Toelichting GPI

Meer informatie