Senior Begroter Internationaal/Estimator International

Ben jij een expert in kostprijsbegrotingen van internationale projecten? Dan zoeken wij jou! - Are you an expert in estimating the production costs of international projects? Then we are looking for you!
Functieomschrijving

Als ervaren Begroter bij Ballast Nedam werk je in een dynamische en uitdagende omgeving. In deze rol ga je je bezighouden met internationale projecten. Je vindt het een uitdaging om kostprijsbegrotingen maken voor complexe internationale projecten. Creativiteit en inventiviteit omzetten naar realiteit is je op het lijf geschreven; je combineert dit graag met een professionele aanpak. De uitdaging zit natuurlijk in het afwegen wat de meest optimale kosten zijn, zodat er een economisch (meest) voordelige inschrijving mogelijk gemaakt wordt. Je werkt in teamverband en kunt vraagspecificaties goed analyseren om zo de wensen en eisen van opdrachtgevers helder te krijgen. Daarnaast bedenk en beoordeel je alternatieven in ontwerp, werkmethoden, materialen en onderaannemers om een zo optimaal mogelijk voorstel te ontwikkelen. Het is voor jou gesneden koek om juiste hoeveelheden en prijzen te achterhalen en nieuwe partijen te identificeren om de meest economisch verantwoorde samenwerking tot stand te brengen. Je kunt aangeven met welke voorwaarden/veronderstellingen er gerekend is en wat de hieraan verbonden risico’s zijn. In deze functie neem je ook geregeld deel aan financiële projectbesprekingen en projectevaluaties en ben je betrokken bij nacalculatie van uitgevoerde projecten. Je vindt het daarnaast leuk om junioren te coachen en hen inhoudelijk te laten groeien in het vak.

As Senior Estimator at Ballast Nedam you will work in a dynamic and challenging environment. In this function, you are focussed on international projects. You like the challenge of estimating production costs for complex international projects. You are made to turn creativity and inventiveness into reality; you love to combine this with a professional way of working. The challenge is to consider the most optimal costs, in order to provide an economic most favourable subscription.
You will work in a team and you are able to analyse specifications properly, in order to find out the customers’ wishes and demands. Besides that, you develop and judge alternatives concerning design, work methods, materials and third parties in order to provide the most ideal proposal for the project. It is a piece of cake for you to find out the right amounts and prices and to identify new stakeholders to develop the most ideal economic cooperation. You can define the conditions and assumptions you calculated with and the associated risks of those conditions. In this role, you will attend financial project meetings and evaluations and you are involved in the subsequent calculation of conducted projects. Furthermore, you like coaching junior colleagues and to let them grow.

 

Profiel

Onze ideale kandidaat heeft een afgeronde Bachelor opleiding Civiele Techniek, waarna je zo’n 10 jaar relevante werkervaring hebt opgedaan. Je neemt uitgebreide internationale marktkennis mee en hebt kennis van begrotingssoftware. Daarnaast heb je ervaring met de ‘waarschijnlijkheid’ van begrotingen en kennis van bouwmaterialen, hun toepassingen en eigenschappen. BIM ervaring is een pre.
Je omschrijft jezelf als een stevige onderhandelaar die gewend is om te gaan met complexe internationale situaties. Je bent flexibel, proactief en kunt makkelijk schakelen tussen verschillende communciatieniveaus en culturen. Er zal veel gewerkt worden in het Engels, dus dat is jouw tweede natuur. Je vindt het leuk om in teamverband te werken en bent een problem-solver; niet vies van een stevige uitdaging en je gaat er helemaal voor. Je communicatie skills zijn uitstekend en je denkt vanuit het perspectief van de klant.

Our ideal candidate has a Bachelor’s degree in Civil Engineering and about 10 years of relevant working experience. You bring extensive knowledge of the international market and you have knowledge of estimating software. Besides that, you have experience with the ‘probability’ of estimations and knowledge about building materials, their applications and characteristics. Experience with BIM is a pre.
You define yourself as a firm negotiator who is used to deal with complex situations in an international environment. You are flexible, proactive and are able to connect with and switch between different communication levels and cultures easily. You like working in a team and are a problem-solver; not avoiding a considerable challenge and you will go for it! Your communication skills are excellent and you think from the customers’ perspective.

Wij bieden

Een uitdagende en afwisselende fulltime functie vanuit Nieuwegein met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. In ons hoofdkantoor in Nieuwegein, jouw standplaats, wordt op een intergrale manier in teamverband samengewerkt. Je kunt sparren met collega begroters en calculatoren en kunt junioren onder je vleugels nemen om hen tot vakvolwassen professionals te laten ontwikkelen.
Daarnaast is Ballast Nedam onderdeel van de snel groeiende Renaissance Construction organisatie, die wereldwijd opereert en kansen biedt.
Arbeidsvoorwaardelijk bieden wij een prima salaris conform de cao Bouw & Infra. Doordat wij per 4 weken verlonen, ontvang je in 13 keer je salaris. Uiteraard krijg je de juiste middelen om je werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld een laptop en telefoon. Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao, zoals onder andere 30 vakantiedagen, het budget om er tien dagen bij te kopen, een pensioensregeling en bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.

A challenging and alternating fulltime function from Nieuwegein with much responsibility and independence. At our headquarters, your working place, we work in an integral manner, with teams. You can work closely with collegue estimators and calculators and you are able to take juniors under your wing, in order to train them to experienced adults in the field.
Ballast Nedam is part of the Renaissance Construction organisation, that operates globally and offers in that way opportunities and chances.
We offer a suitable salary conform our collective labour agreements. Due to the fact that we pay per 4 weeks (periodically), you will receive 13 salaries a year. Of course, you get the right instruments to execute your job properly. Besides that, we have attractive secundairy allowances such as 30 vacation days, the budget to buy 10 days extra, a pension premium and for example the opportunity to join collective health care insurance.

Bedrijfsomschrijving

Ballast Nedam is een ontwikkel- en bouwonderneming waarbij de projecten de kern van het bedrijf vormen. Ballast Nedam wil het meest competitieve bouwbedrijf zijn. Via directe en open dialoog met haar klanten en partners ontwikkelt Ballast Nedam toekomstbestendige gebouwen en infrastructuur: van droom tot realisatie. Dit koppelt ze aan haar slimme kijk op kostenefficiëntie, techniek, wereldwijde expertise en focus op operational excellence. Zo komt Ballast Nedam tot grensverleggende oplossingen.
De projecten waar Ballast Nedam zich op richt omvatten een groot deel van onze gebouwde omgeving en zorgen voor diversificatie binnen het concern. Projecten waar Ballast Nedam het verschil maakt voor haar klant door haar specialistische kennis en kunde. Ballast Nedam industrialiseert het bouwproces, door innovatieve modulaire concepten in te zetten en haar aanpak te standaardiseren. Ballast Nedam maakt deel uit van de Renaissance Groep.

Ballast Nedam realises sustainable quality in the lifecycle of development, realisation, managing and recycling of the environment. We approach projects at an integral manner, which makes us able to develop solutions to the lowest life-cycle  costs possible.
Our solutions are appealing, future proof and coherent with the environment in which the solutions are developed and constructed. We realise them by working closely with our customers and partners and we have an open dialogue with them. This results in added value to the wellbeing of people in their environments. Since 2016, Ballast Nedam is part of Renaissance Construction.

 

Opmerkingen
Acquisitie door werving en selectiebureaus naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten die zonder overleg worden voorgesteld zullen niet in behandeling worden genomen.


Acquisition by recruitment agencies as a result of this vacancy is not appreciated. Candidates who are introduced without conferring are not taken into consideration.

Sollicitatieformulier

Upload bestanden

Verplichte velden