Inkoop

Ter ondersteuning van de decentrale inkoop zorgt de afdeling Inkoop Algemene contracten (IAC) voor centrale aanpak van de volgende taken.

Beheren van raamcontracten

IAC beheert de landelijke en regionale overeenkomsten die Ballast Nedam centraal heeft afgesloten. Er zijn vooral raamovereenkomsten voor producten en diensten die op vrijwel elk project nodig zijn, gestandaardiseerd ingezet kunnen en worden en administratief belastend zijn. Denk aan afvalverwerking, ijzerwaren en gereedschappen, hout- en plaatmaterialen, bouwmaterialen en dergelijke.

Inkoopondersteuning bieden

IAC ondersteunt businessunits die geen eigen inkoopcapaciteit hebben bij het afsluiten van overeenkomsten. Ook ondersteunt het IAC afdelingen bij vernieuwingen die consequenties hebben voor leveranciers en onderaannemer, zoals bijvoorbeeld het Centrum Financiële Diensten (CFD).

Zorg dragen voor informatie uitwisseling

Omdat inkoop vooral decentraal gebeurt is goede communicatie en kennisdeling essentieel. IAC besteedt veel aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld met een inkoop nieuwsbrief, locatiebezoeken en rapportages. Ook zorgt IAC dat de gegevens van leveranciers en onderaannemers correct en compleet zijn weergegeven in onze informatiesystemen.

 Heeft u vragen over de inkoop van raamcontracten of wilt u leverancier worden, kijk dan op de pagina Contact hoe u de afdeling IAC kunt bereiken.