Digitaal factureren

Eén van de gebieden waarop Ballast Nedam de samenwerking met leveranciers verder wil optimaliseren is het inkoop oftewel ‘purchase to pay’ (P2P) proces. Een onderdeel van P2P is het ontvangen en verwerken van inkoopfacturen. Deze factuurafhandeling willen we verder optimaliseren door alle inkoopfacturen elektronisch te ontvangen en verwerken.

Met elektronisch factureren levert u als leverancier uw factuurgegevens in een vast XML-formaat, aan ons aan, samen met een PDF-bestand van de factuur en eventuele bijlagen. Het XML data-bestand wordt rechtstreeks ingelezen in het financiële systeem van Ballast Nedam, met alle voordelen van dien.

We gaan daarbij uit van de S@les in de Bouw-standaard. Meer informatie hierover vindt u op www.salesindebouw.nl. U kunt met uw vragen ook terecht bij het Centrum Financiële Diensten van Ballast Nedam. We bespreken graag de mogelijkheden om met u samen te werken om ook uw facturen in XML-formaat te kunnen ontvangen.

 Als u nog geen elektronische XML-factuur kunt indienen, dan kunt u facturen digitaal aanbieden door ze te mailen. Iedere Ballast Nedam Entiteit heeft daarvoor een e-mailadres, te herkennen aan de eigen code in het adres (invoice-…-..@ballast-nedam.nl). In de Bedrijvenlijst voor Facturatie vindt u een compleet overzicht van Ballast Nedam bedrijven en e-mailadressen.