Compliance screening leveranciers en onderaannemers

Veruit de meeste leveranciers en onderaannemers van Ballast Nedam zijn opgenomen in een Centraal Leveranciers Bestand. De leveranciers en onderaannemers die zijn opgenomen in het Centrale Leveranciers Bestand worden periodiek gescreend. Deze screening omvat een onderzoek naar het integriteitsgehalte van onze leveranciers en onderaannemers, op basis van open bronnen. Daarbij wordt gekeken naar alle relevante informatie over de afgelopen vijf jaar, in binnen- en buitenland. De screening wordt uitgevoerd door een externe partij. Naast de reguliere momenten, voorziet het proces ook in de mogelijkheid om tussentijdse screenings uit te voeren.

Om onze medewerkers bewust te maken van de compliance richtlijnen en hen goed in staat te stellen deze richtlijnen te hanteren, hebben we een aantal tools geïmplementeerd. Een daarvan is een tool op ons intranet waarmee uitnodigingen, giften of incidenten laagdrempelig aan het compliance beleid worden getoetst. De regelmatige respons uit deze tool wordt gemonitord en volgens vaste procedures afgehandeld.

Ballast Nedam hanteert een nultolerantiebeleid bij overtredingen van het compliance beleid en de gedragscode. Bij meldingen over mogelijke overtredingen wordt een nauwgezet onderzoek opgestart. Indien overtredingen worden geconstateerd, worden er direct maatregelen genomen. In de inkoopvoorwaarden en -contracten wordt verwezen naar het compliance beleid. Overtreding van dit beleid wordt beschouwd als niet-naleving van contractuele verplichtingen.

Met deze verdere aanscherping van het compliance beleid, geeft Ballast Nedam invulling aan de wil om een integer bedrijf te zijn. Die manier van werken verlangen we niet alleen van onze medewerkers, maar ook van onze leveranciers en onderaannemers.

Direct inloggen

Leveranciers met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen hier direct inloggen.