Samenstelling Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam

Drs. P.C. van der Linden (voorzitter)

De heer Van der Linden is in 1953 geboren. De heer Van der Linden was tot april 2014 president directeur (CEO) van het beursgenoteerde Batenburg Techniek N.V. Hij is enige jaren namens werkgevers voorzitter geweest van het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek. Daarnaast heeft hij enkele commissariaten vervuld.

De heer Van der Linden is thans commissaris bij woningcorporatie HW Wonen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

De heer Van der Linden is voor de eerste maal tot bestuurslid en voorzitter van de stichting benoemd op 25 april 2014. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 25 april 2018*. 

 

Mr. W.F.C. Baars   

De heer Baars is in 1948 geboren. De heer Baars heeft diverse managementfuncties bekleed bij ABN AMRO Bank, laatstelijk als Directeur Generaal. Nadien is hij o.a. voorzitter geweest van NIVE en president-commissaris bij Van der Hoop Bankiers. 

In het verslagjaar was de heer Baars zelfstandig consultant, lid van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, commissaris van Golf Team Holland en bestuurslid van de Stichting Waarborgfonds HBO.

De heer Baars is voor de eerste maal tot bestuurslid van de stichting benoemd met ingang van 1 juni 2009. Zijn positie was vacant vanaf 19 mei 2015 tot zijn benoeming op 25 februari 2016. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 29 juni 2019*.  

Ir. L.H. Keijts   

De heer Keijts is in 1952 geboren. Hij startte zijn carrière als medewerker inspraak bij de Provinciale Raad voor de Ruimtelijk Ordening in Zuid-Holland. Vanaf 1981 heeft de heer Keijts verschillende functies bekleed bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 1996 tot 1999 was hij plaatsvervangend directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vervolgens heeft hij deze functie vervuld bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar hij in 2001 directeur-generaal Water is geworden.

Vanaf 2003 tot 1 januari 2010 heeft hij gewerkt als directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 1 januari 2010 is de heer Keijts voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Portaal.

De heer Keijts is voor de eerste maal tot bestuurslid van de stichting benoemd met ingang van 8 april 2010. Hij is herbenoemd op 25 april 2014 en zijn huidige zittingsperiode loopt derhalve af op 25 april 2018*. 

* Althans t/m de eerste Vergadering van Certificaathouders die wordt gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.