Het aandeel Ballast Nedam

Aandelen en beursnotering

Op 31 december 2015 had Ballast Nedam 220.299.776 aandelen geplaatst en 219.967.276 aandelen uitstaan. Dit is een toename van 200.632.276 aandelen als gevolg van de aandelen die in 2015 zijn uitgegeven (claimemissie en onderhandse plaatsing). Eind 2015 hadden we 332.500 (certificaten van) ingekochte eigen aandelen.

De Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam geeft certificaten van aandelen uit en houdt de onderliggende aandelen. De certificaten zijn volledig en onbeperkt royeerbaar. Per 31 december 2015 bedroeg het aantal uitgegeven certificaten 99,85 procent van het geplaatste kapitaal. De certificaten van aandelen Ballast Nedam zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sinds 2006 is Ballast Nedam opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. ABN AMRO Bank, ING Bank en Kempen & Co treden op als liquidity providers voor het aandeel Ballast Nedam.

Koersontwikkeling

De slotkoers eind 2014 van het aandeel Ballast Nedam op Euronext was 3,73 euro. Het jaar 2015 werd afgesloten op een koers van 0,25 euro. De hoogste slotkoers van 3,67 euro werd bereikt op 25 februari 2015. De laagste slotkoers van 0,23 euro werd genoteerd op 29 december 2015.

Het aandeel Ballast Nedam

Op 30 december 2015 heeft Renaissance Infrastructure B.V. ("Renaissance") bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een eigendomsbelang gemeld van 97,82% procent in (certificaten van) aandelen Ballast Nedam (Wet op het financieel toezicht).

Het register substantiële deelnemingen van de AFM vindt u hier.

Bijgevolg hebben Renaissance en Ballast Nedam een aanvraag ingediend voor de beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Ballast Nedam op Euronext Amsterdam, die op 26 februari 2016 is geëffectueerd.