Financieel

Hier kunt u meer informatie over financiële activiteiten van Ballast Nedam vinden:

Jaarverslagen
Halfjaarverslagen
Presentaties
Het aandeel Ballast Nedam
Prospectus claimemissie

Aandeelhouders

In dit onderdeel van de website is alle informatie die van belang is voor huidige aandeelhouders bij elkaar gebracht.

Alle stukken en formulieren voor de jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen vindt u terug op de pagina van de meest recente AVA.
De stukken van voorgaande vergaderingen vindt u terug in het archief.

Handige links:

AVA 2016
BAVA 2015
AVA 2015

 

St. Administratie Kantoor

Naam Geboortedatum Datum eerste benoeming Datum herbenoeming Afloop zittingstermijn
Mr. W.F.C. Baars 18-01-1948 01-06-2009 25-02-2016 29-06-2019*
Ir. L.H. Keijts 27-09-1952 08-04-2010 25-04-2014 25-04-2018*
Drs. P.C. van der Linden 06-01-1953 25-04-2014   25-04-2018*

* Althans t/m de eerste Vergadering van Certificaathouders die wordt gehouden nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.

Handige links:

Vergaderingen
Samenstelling
Kennisgeving aan certificaathouders en werknemersparticipanten
Gerelateerde documenten

Corporate Governance

Document Link
Statuten Ballast Nedam NV (30 december 2015) PDF
Gedragscode PDF
Compliance Meldregeling PDF
Reglement Raad van Bestuur Ballast Nedam N.V. (20 november 2015) PDF
Elementen Contracten Raad van Bestuur PDF
Reglement Raad van Commissarissen Ballast Nedam N.V. (20 november 2015) PDF
Bijlage A - Profiel van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V. PDF
Reglement auditcommissie (20 november 2015) PDF
Reglement remuneratiecommisse (20 november 2015) PDF
Reglement selectie- en benoemingscommissie (20 november 2015) PDF
Bericht van de RvC 2015 (alleen Engels) PDF
Corporate Governance Verklaring 2016 (alleen beschikbaar in het Engels) PDF
Compliance overzicht Ballast Nedam N.V. (April 2017) (alleen beschikbaar in het Engels) PDF