Construction

De divisie Construction richt zich op het succesvol verwerven en uitvoeren van complexe en integrale projecten in voornamelijk de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Door onze specialistische kennis en kunde maken we het verschil voor zowel onze klanten als de gebruikers. We werken als één integraal bouw- en infrabedrijf. Korte lijnen zorgen ervoor dat we dicht op de operatie zitten. We maken gebruik van best practices en leren van elkaar. Voor de activiteiten binnen Ballast Nedam Construction onderscheiden we de volgende vier segmenten:

Building Projects

Bijzondere architectuur, grote omvang, moeilijk bereikbare bouwlocatie of een bouwlocatie die tijdens de bouw gewoon in gebruik is. De vraag kan Building Projects niet uitdagend genoeg zijn. De praktijk laat zien dat deze projectorganisatie alles in huis heeft om de meest complexe publieke of commerciële bouwprojecten te realiseren. Building Projects rapporteert direct aan de directie van Ballast Nedam Construction, waarmee een heel korte lijn tot de projecten ontstaat.

Infra Projects

Een perfecte infrastructuur is de motor van Nederland. Infra Projects draagt graag daaraan bij. Deze projectorganisatie breidt de capaciteit van havens uit, bouwen bruggen, leggen tunnels aan en verbreden wegen. Van ontwerp tot onderhoud. Met oog voor de toekomst en de omgeving. Infra Projects rapporteert ook direct aan de directie van Ballast Nedam Construction, waarmee een heel korte lijn tot de projecten ontstaat.

Regional Companies

Regional Companies is ingedeeld in de drie geografische gebieden Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Hierbinnen zijn de regionaal en zelfstandig opererende bedrijven Heddes Bouw & Ontwikkeling (noord Nederland), Laudy Bouw & Ontwikkeling (zuid Nederland) en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West (Zuid-Holland en Utrecht).

Specialized Companies

Binnen Specialised Companies werken gespecialiseerde bedrijven op het gebied van verankeringen, funderingen, specialistisch grondverzet en asfaltering. De expertise van deze bedrijven is van grote en onderscheidende waarde waardoor we hoogstaande technische oplossingen kunnen bieden voor zowel de markt om ons heen als voor de eigen verworven projecten. Door ze te clusteren brengen we focus en synergie tussen verschillende bedrijfsonderdelen. We onderscheiden Marine and Civil (inclusief offshore en de specialistische activiteiten van funderingen, specialistisch grondverzet en verankeringen), Road Specialities (alle asfalt / infra gerelateerde specialismen) en Parking.