Raad van Bestuur&Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit drie personen.

Cenk Düzyol

De heer Cenk Düzyol is in 1971 geboren. Hij heeft de Turkse nationaliteit en zijn studie civiele techniek afgerond aan de Technische Universiteit van Istanbul. De heer Cenk Düzyol heeft sinds 1999 verschillende functies binnen Renaissance bekleed waaronder Chief Executive Officer van Renaissance Russia Construction tussen 2005 en 2015.

De heer Düzyol is in 2015 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Ballast Nedam en is vanaf 1 juni benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze positie zal hij voornamelijk zorgdragen voor de follow up van de strategie van Ballast Nedam, de samenwerking met Rönesans Holding en de overige bedrijfsonderdelen van de groep. Hij is tevens bestuurslid van Rönesans Holding en Renaissance Russia Construction.

De heer Düzyol is op 20 november 2015 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Sander Lefevre

De heer Sander Lefevre is in 1973 geboren. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Lefevre bekleedt sinds 2006 verschillende managementposities binnen Ballast Nedam, waaronder directeur Ballast Nedam Infra Speciale Projecten. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft begon de heer Lefevre zijn carrière in 1995 als projectmanager bij Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau.

De heer Lefevre is op 17 mei 2016 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam zal hij voornamelijk zorgdragen voor de bouw en infra activiteiten. Hij is tevens Chief Executive Officer van de divisie Ballast Nedam Construction.

Serkan Altuntop

De heer Serkan Altuntop is in 1980 geboren. Hij heeft de Turkse nationaliteit. Na het behalen van zijn Master of science aan de Middel East Technical University begon de heer Altuntop zijn carrière in 2004 bij PWC. In 2006 is de heer Altuntop in dienst getreden bij de Renaissance Group. Binnen de groep heeft hij verschillende functies bekleed zoals Financieel directeur en Chief Financial Officer (CFO), bij Renaissance Development en Renaissance Heavy Industries in de Russische Federatie.
Hij is in het bezit van een Turkse Certified Public Accountant licentie en een Claritas Investment Certificaat van het CFA Institute.
De heer Altuntop is op 17 mei 2016 voor het eerst benoemd tot CFO van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam voor een periode van vier jaar. Als CFO van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam zal hij zorgdragen voor een doorlopende gezonde financiële structuur.

Rooster van aftreden Raad van Bestuur
Naam Geboortedatum Datum  eerste benoeming Datum  herbenoeming Afloop zittingstermijn
Cenk Düzyol (voorzitter) 03-05-1971 20-11-2015   20-11-2019*
Sander Lefevre 26-11-1973 17-05-2016   17-05-2020*
Serkan Altuntop 14-04-1980 17-05-2016   17-05-2020*

* Althans tot het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt in het vierde jaar na deze benoeming.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Mw Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter)

Mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp is in 1978 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. Mevrouw Kayaalp is werkzaam als voorzitter en bestuurslid van Rönesans Holding.

Daarnaast is mevrouw Kayaalp tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de Raad van Commissarissen van Renaissance Construction AG. Zij is lid van de Turkse Industrie & Ondernemingsvereniging TÜSİAD, de vereniging voor kinderen met kanker Kançoder en de Raad van Toezicht van de Rönesans Onderwijsstichting .

Mevrouw Kayaalp is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Haar huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr Hüseyin Avni Akvardar

De heer Hüseyin Avni Akvardar is in 1965 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. De heer Akvardar is werkzaam als bestuurslid van Rönesans Holding en voorzitter van Renaissance Construction.

Daarnaast is de heer Akvardar tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding.

De heer Hüseyin Avni Akvardar is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr Emre Baki

De heer Emre Baki is in 1975 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. De heer Baki is werkzaam als bestuurslid en Chief Financial Officer (CFO) van Rönesans Holding

Daarnaast is de heer Baki tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de Raad van Commissarissen van Renaissance Construction AG.

De heer Emre Baki is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr. L.W.A.M. van Doorne

De heer Van Doorne is in 1959 geboren. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is CEO-grootaandeelhouder van Optics Innovation Group B.V. en bestuurder van Pallieter RENEFF B.V.

Daarnaast vervult de heer Van Doorne commissariaten bij Pallieter Group B.V. (voorzitter), Diana Capital SGECR SA, CityFibre Infrastructure Holdings plc., Shanxi Guangyu LED Lighting Co.Ltd. en Global BSN LLC (The Business Sustainability Network). Ook is hij bestuurslid bij Muziekgebouw Eindhoven Fonds en Stichting Thomas van Villanova en Lid van de Raad van Toezicht van Verder International B.V., Stichting Eindhoven Marketing en Stichting Vrienden van het Hart Z.O. Brabant.

De heer Van Doorne is in 2016 voor het eerst herbenoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 17 mei 2017.

Vacature
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam Geboortedatum Benoeming Herbenoeming Afloop zittingsperiode
Mw. Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter) 20-11-1978 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. Huseyin Avni Akvardar 29-11-1965 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. Emre Baki 02-05-1975 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. L.W.A.M. Van Doorne 12-09-1959 16-05-2012  17-05-2016 17-05-2017*
Vacature        


Dit rooster van aftreden is in overeenstemming met artikel 16 lid 14 van de statuten van de vennootschap
en artikel 7.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

* Althans t/m de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaar na deze benoeming zijn verstreken.

Commissie van de Raad van Commissarissen
Auditcommissie

De auditcommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. E. Baki (voorzitter)
Vacature

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. L.W.A.M. Van Doorne (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp

Selectie en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. H.A. Akvardar (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp