Bestuur & toezicht

Samenstelling raad van bestuur

Cenk Düzyol
De heer Cenk Düzyol (Turkije, 1971) is sinds 1 juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van Ballast Nedam. In deze positie zorgt hij er voornamelijk voor dat de ingezette strategie, na overname door Renaissance, gewaarborgd blijft. Naast zijn functie bij Ballast Nedam is Düzyol tevens bestuurslid van Rönesans Holding en Renaissance Russia Construction. In 1994 rondde Düzyol zijn studie Civil Engineering af aan de Technical University of Istanbul.

Sander Lefevre
De heer Sander Lefevre (Nederland, 1973) draagt als lid van de raad van bestuur van Ballast Nedam voornamelijk zorg voor de bouw en infra activiteiten. Sinds 2006 bekleedt hij verschillende managementposities binnen Ballast Nedam, waaronder directeur Ballast Nedam Infra Speciale Projecten. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft begon hij zijn carrière in 1995 als projectmanager bij Royal HaskoningDHV. De heer Lefevre is tevens Chief Executive Officer (CEO) van de divisie Ballast Nedam Construction.

Olav Padberg *
De heer Olav Padberg (Nederland, 1972) is binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor alle assurantiën, Compliance, HR- en juridische zaken die Ballast Nedam als geheel betreft. Daarnaast staat hij aan het hoofd van de divisie Specialties & Supply. Samen met Hayrettin Kocak (CFO) houdt hij zich voorts bezig met financieringsaangelegenheden. De heer Padberg startte zijn loopbaan bij Ballast Nedam in 2007. In 2011 werd hij benoemd als Directeur Legal van Ballast Nedam N.V. en Compliance Officer van het Ballast Nedam Pensioenfonds. Aan de basis van zijn carrière ligt o.a. een studie rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

 

Özgür Canbaş *
De heer Özgür Canbaş (Turkije, 1973) is als lid van de raad van bestuur mede verantwoordelijk voor het te voeren beleid van Ballast Nedam. De heer Canbaş was van 1998 tot 2009 werkzaam als Corporate en Investment banker bij Deutsche Bank in Istanbul, London en Singapore. Daarna maakte hij de overstap naar Renaissance waar hij sindsdien diverse bestuursfuncties bekleedt. Naast zijn functie bij Ballast Nedam is hij momenteel werkzaam als Corporate Finance Director en bestuurslid bij verschillende bedrijven binnen de Renaissance groep. De heer Canbaş studeerde Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul.

Hayrettin Koçak *
Sinds 1 januari 2017 is Hayrettin Koçak (Turkije, 1981) binnen de raad van bestuur aangesteld als Chief Financial Officer (CFO). Hij richt zich op financieringsaangelegenheden voor zover het Ballast Nedam als geheel betreft. De heer Koçak is bovendien sinds 2016 als CFO verbonden aan de divisie Ballast Nedam Construction. Voordat Koçak startte bij Ballast Nedam was hij reeds CFO voor Renaissance Construction. Hij studeerde tussen 2000 en 2004 economie aan de Middle East Technical University in Ankara.

Hayrettin Kocak

Rooster van aftreden
Naam Geboortedatum      Datum eerste benoeming  Datum herbenoeming  Afloop zittingsperiode 
 Cenk Düzyol   06-05-1971  20-11-2015    20-11-2019** 
 Sander Lefevre     26-11-1973     17-05-2016   17-05-2020**

 

* Tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering worden de heren Padberg, Canbaş en Koçak eveneens voorgedragen voor benoeming tot statutair bestuurder.

** Althans t/m de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaar na deze benoeming zijn verstreken.

 

Samenstelling raad van commissarissen

Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter)
Mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp (Turkije, 1978) is werkzaam als voorzitter en bestuurslid van Rönesans Holding. Daarnaast is zij bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de raad van commissarissen van Renaissance Construction AG. Mevrouw Kayaalp is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Haar huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Hüseyin Avni Akvardar
De heer Hüseyin Avni Akvardar (Turkije, 1965) is werkzaam als bestuurslid van Rönesans Holding en als voorzitter van Renaissance Construction. Daarnaast is hij bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding. De heer Akvardar is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Emre Baki
De heer Emre Baki (Turkije, 1975)  is werkzaam als bestuurslid en Chief Financial Officer (CFO) van Rönesans Holding. Daarnaast is hij bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de raad van commissarissen van Renaissance Construction AG. De heer Emre Baki is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Leo van Doorne
De heer Leo van Doorne (Nederland, 1959) is CEO-grootaandeelhouder van Optics Innovation Group B.V. en bestuurder van Pallieter RENEFF B.V. Daarnaast vervult hij commissariaten bij Pallieter Group B.V. (voorzitter), Diana Capital SGECR SA, CityFibre Infrastructure Holdings plc., Shanxi Guangyu LED Lighting Co.Ltd. en Global BSN LLC (The Business Sustainability Network). Ook is hij bestuurslid bij Muziekgebouw Eindhoven Fonds en Stichting Thomas van Villanova en Lid van de Raad van Toezicht van Verder International B.V., Stichting Eindhoven Marketing en Stichting Vrienden van het Hart Z.O. Brabant. De heer Van Doorne is in 2016 voor het eerst herbenoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 17 mei 2017.

Rooster van aftreden
Naam Geboortedatum Benoeming Herbenoeming Afloop zittingsperiode
Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter) 20-11-1978 20-11-2015   20-11-2019*
Huseyin Avni Akvardar 29-11-1965 20-11-2015   20-11-2019*
Emre Baki 02-05-1975 20-11-2015   20-11-2019*
Leo van Doorne 12-09-1959 16-05-2012  17-05-2016 17-05-2017*
Vacature        


Dit rooster van aftreden is in overeenstemming met artikel 16 lid 14 van de statuten van de vennootschap
en artikel 7.2 van het Reglement van de raad van commissarissen.

* Althans t/m de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaar na deze benoeming zijn verstreken.

Commissie van de raad van commissarissen
Auditcommissie

De auditcommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. E. Baki (voorzitter)
Vacature

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. L.W.A.M. Van Doorne (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp

Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. H.A. Akvardar (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp