Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen
Mw Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter)

Mevrouw Ipek Ilicak Kayaalp is in 1978 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. Mevrouw Kayaalp is werkzaam als voorzitter en bestuurslid van Rönesans Holding.

Daarnaast is mevrouw Kayaalp tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de Raad van Commissarissen van Renaissance Construction AG. Zij is lid van de Turkse Industrie & Ondernemingsvereniging TÜSİAD, de vereniging voor kinderen met kanker Kançoder en de Raad van Toezicht van de Rönesans Onderwijsstichting .

Mevrouw Kayaalp is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Haar huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr Hüseyin Avni Akvardar

De heer Hüseyin Avni Akvardar is in 1965 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. De heer Akvardar is werkzaam als bestuurslid van Rönesans Holding en voorzitter van Renaissance Construction.

Daarnaast is de heer Akvardar tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding.

De heer Hüseyin Avni Akvardar is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr Emre Baki

De heer Emre Baki is in 1975 geboren en heeft de Turkse nationaliteit. De heer Baki is werkzaam als bestuurslid en Chief Financial Officer (CFO) van Rönesans Holding

Daarnaast is de heer Baki tevens bestuurslid van diverse dochtermaatschappijen van Rönesans Holding en lid van de Raad van Commissarissen van Renaissance Construction AG.

De heer Emre Baki is in 2015 voor het eerst benoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Dhr. L.W.A.M. van Doorne

De heer Van Doorne is in 1959 geboren. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is CEO-grootaandeelhouder van Optics Innovation Group B.V. en bestuurder van Pallieter RENEFF B.V.

Daarnaast vervult de heer Van Doorne commissariaten bij Pallieter Group B.V. (voorzitter), Diana Capital SGECR SA, CityFibre Infrastructure Holdings plc., Shanxi Guangyu LED Lighting Co.Ltd. en Global BSN LLC (The Business Sustainability Network). Ook is hij bestuurslid bij Muziekgebouw Eindhoven Fonds en Stichting Thomas van Villanova en Lid van de Raad van Toezicht van Verder International B.V., Stichting Eindhoven Marketing en Stichting Vrienden van het Hart Z.O. Brabant.

De heer Van Doorne is in 2016 voor het eerst herbenoemd tot commissaris van Ballast Nedam. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 17 mei 2017.

Vacature

 

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam Geboortedatum Benoeming Herbenoeming Afloop zittingsperiode
Mw. Ipek Ilicak Kayaalp (voorzitter) 20-11-1978 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. Huseyin Avni Akvardar 29-11-1965 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. Emre Baki 02-05-1975 20-11-2015   20-11-2019*
Dhr. L.W.A.M. Van Doorne 12-09-1959 16-05-2012  17-05-2016 17-05-2017*
Vacancy        


Dit rooster van aftreden is in overeenstemming met artikel 16 lid 14 van de statuten van de vennootschap
en artikel 7.2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

* Althans t/m de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaar na deze benoeming zijn verstreken.

Commissie van de Raad van Commissarissen
Auditcommissie

De auditcommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. E. Baki (voorzitter)
Vacature

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. L.W.A.M. Van Doorne (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp

Selectie en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen van Ballast Nedam N.V. wordt gevormd door:

Dhr. H.A. Akvardar (voorzitter)
Mw. I. Ilicak Kayaalp