Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit drie personen.

Cenk Düzyol

De heer Cenk Düzyol is in 1971 geboren. Hij heeft de Turkse nationaliteit en zijn studie civiele techniek afgerond aan de Technische Universiteit van Istanbul. De heer Cenk Düzyol heeft sinds 1999 verschillende functies binnen Renaissance bekleed waaronder Chief Executive Officer van Renaissance Russia Construction tussen 2005 en 2015.

De heer Düzyol is in 2015 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Ballast Nedam en is vanaf 1 juni benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze positie zal hij voornamelijk zorgdragen voor de follow up van de strategie van Ballast Nedam, de samenwerking met Rönesans Holding en de overige bedrijfsonderdelen van de groep. Hij is tevens bestuurslid van Rönesans Holding en Renaissance Russia Construction.

De heer Düzyol is op 20 november 2015 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Zijn huidige zittingsperiode loopt af op 20 november 2019.

Sander Lefevre

De heer Sander Lefevre is in 1973 geboren. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Lefevre bekleedt sinds 2006 verschillende managementposities binnen Ballast Nedam, waaronder directeur Ballast Nedam Infra Speciale Projecten. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit Delft begon de heer Lefevre zijn carrière in 1995 als projectmanager bij Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau.

De heer Lefevre is op 17 mei 2016 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam zal hij voornamelijk zorgdragen voor de bouw en infra activiteiten. Hij is tevens Chief Executive Officer van de divisie Ballast Nedam Construction.

Serkan Altuntop

De heer Serkan Altuntop is in 1980 geboren. Hij heeft de Turkse nationaliteit. Na het behalen van zijn Master of science aan de Middel East Technical University begon de heer Altuntop zijn carrière in 2004 bij PWC. In 2006 is de heer Altuntop in dienst getreden bij de Renaissance Group. Binnen de groep heeft hij verschillende functies bekleed zoals Financieel directeur en Chief Financial Officer (CFO), bij Renaissance Development en Renaissance Heavy Industries in de Russische Federatie.
Hij is in het bezit van een Turkse Certified Public Accountant licentie en een Claritas Investment Certificaat van het CFA Institute.
De heer Altuntop is op 17 mei 2016 voor het eerst benoemd tot CFO van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam voor een periode van vier jaar. Als CFO van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam zal hij zorgdragen voor een doorlopende gezonde financiële structuur.

Rooster van aftreden Raad van Bestuur
Naam Geboortedatum Datum  eerste benoeming Datum  herbenoeming Afloop zittingstermijn
Cenk Düzyol (voorzitter) 03-05-1971 20-11-2015   20-11-2019*
Sander Lefevre 26-11-1973 17-05-2016   17-05-2020*
Serkan Altuntop 14-04-1980 17-05-2016   17-05-2020*

* Althans tot het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt in het vierde jaar na deze benoeming.