Visie, missie en strategische pijlers

De basisprincipes voor onze strategie zijn vastgelegd in onze visie, missie en strategische pijlers.

Visie: samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in de levenscyclus van ontwikkelen, realiseren, beheren/exploiteren en hergebruiken van de leefomgeving. Door projecten integraal te benaderen, creëren we oplossingen tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten. Onze oplossingen zijn aansprekend, toekomstbestendig en in samenhang met het geheel. We brengen ze tot stand door samenwerking en open innovatie met onze klanten en partners. Daarmee voegen we waarde toe aan het welzijn van mensen in hun leefomgeving.

Missie: realiseren van blijvende kwaliteit

Ballast Nedam wil klanten toegevoegde waarde bieden bij alles wat we doen en daarin onderscheidend zijn. Dit geven we vorm in praktische oplossingen, onze kennis en ervaring en de innovatiekracht van onze medewerkers. We opereren altijd veilig en integer. Het resultaat: we realiseren blijvende kwaliteit. Hiermee werken we aan de continuïteit van Ballast Nedam en aan waardeontwikkeling voor onze aandeelhouders.

Strategische pijlers