Strategische focus

Onze strategische focus is erop gericht, in Nederland en internationaal succesvol projecten te verwerven en uit te voeren: integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit, en projecten waar we het verschil maken voor de opdrachtgever door onze specialistische kennis en kunde. We industrialiseren het bouwproces verder, door innovatieve modulaire concepten in te zetten en onze aanpak te standaardiseren. Zo realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij.

Het profiel van Ballast Nedam is daarmee de afgelopen jaren verschoven: van een grote speler in traditionele markten naar een kennisintensieve projectenorganisatie met een gedifferentieerde marktbenadering.