Construction

De divisie Construction richt zich op het succesvol verwerven en uitvoeren van complexe en integrale projecten in voornamelijk de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Door onze specialistische kennis en kunde maken we het verschil voor zowel de opdrachtgever als de gebruikers. We werken als één integraal bouw- en infrabedrijf. Korte lijnen zorgen ervoor dat we dicht op de operatie zitten. We maken gebruik van best practices en leren van elkaar. Voor de activiteiten binnen Ballast Nedam Construction onderscheiden we de vier segmenten:

  • Regions
  • Building Projects
  • Infra Projects
  • Specialised Companies

Op het werkgebied huisvesting dragen we bij aan gebruikskwaliteit en waardebehoud van wonen, werken en verblijven. Hiermee doelen we op de gehele levenscyclus van gebouwen met uiteenlopende functies voor particulieren, bedrijven en overheden. Per project zullen we waar nodig in een vroeg stadium onze expertise op het gebied van ontwerp, engineering, maatvoering en beheer inbrengen.

Op het werkgebied mobiliteit werken we met oog voor leefbaarheid en veiligheid aan bereikbaarheid. We zorgen niet alleen voor onderhoud en beheer, maar we ontwikkelen en realiseren ook gebouwde objecten voor weg-, spoor-, lucht-, en waterverkeer. Onze inzet daarbij is om omgevings- en verkeerhinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Regions is ingedeeld in de drie geografische gebieden Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Hierbinnen zijn de regionaal en zelfstandig opererende bedrijven Heddes Bouw & Ontwikkeling (noord Nederland) en Laudy Bouw & Ontwikkeling (zuid Nederland) actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. In midden Nederland werken we vanuit Capelle. Onze modulaire concepten voor de woning- en utiliteitsbouw zijn met name binnen dit segment inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie. Het onderscheidende portfolio met innovatieve, meer industriële manieren van bouwen wordt geleverd door BN Parking, iQwoning® en Ursem Modulaire Bouwsystemen.

Building Projects is specialist in de realisatie van grotere complexe bouwprojecten, of projecten met een afwijkend risicoprofiel. Ongeacht de precieze aard van de complexiteit, centraal staat volledige beheersing van het bouwproces door een hoge organisatiegraad. 

Infra Projects richt zich op specialistische projecten in de beton-, weg- en waterbouw. We voeren het projectmanagement over de integrale infrastructuurprojecten en op kleinere (specialistische) projecten in beton- & waterbouw en wegenbouw in Nederland.

Zowel Building- als Infra Projects zijn projectorganisaties. De projecten zijn de kern en rapporteren direct aan de directie van Ballast Nedam Construction, waarmee een heel korte lijn tot de projecten ontstaat.

Binnen Specialised Companies werken gespecialiseerde bedrijven op het gebied van verankeringen, funderingen, specialistisch grondverzet en asfaltering. De expertise van deze bedrijven is van grote en onderscheidende waarde waardoor we hoogstaande technische oplossingen kunnen bieden voor zowel de markt om ons heen als voor de eigen verworven projecten. De opzet is vergelijkbaar met Regions, maar dan georganiseerd als één business unit.