Bouw en Ontwikkeling

De divisie Bouw & Ontwikkeling richt zich vooral in Nederland, maar ook daarbuiten, op het succesvol verwerven en uitvoeren van complexe, integrale projecten en projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever in de utiliteitsbouw, modulaire woningbouw, renovatie, groot onderhoud en restauratie.

Op het werkgebied huisvesting dragen we bij aan gebruikskwaliteit en waardebehoud van wonen, werken en verblijven. Hiermee doelen we op de gehele levenscyclus van fysieke gebouwen met uiteenlopende functies voor particulieren, bedrijven en overheden.

De divisie Bouw & Ontwikkeling is georganiseerd in drie landelijk opererende businessunits: Speciale Projecten, Concessies & Ontwikkeling, en Beheer.

De businessunit Speciale Projecten is specialist in de realisatie van grotere complexe bouwprojecten, of projecten met een afwijkend risicoprofiel. Ongeacht de precieze aard van de complexiteit, centraal staat volledige beheersing van het bouwproces door een hoge organisatiegraad.

Vooraan in de keten combineert de businessunit Concessies & Ontwikkeling financiële expertise met de activiteiten op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling en voert de regie over onze grond- en ontwikkelposities, integrale gebiedsontwikkelingen en pps-projecten. Daarbij wordt in een vroeg stadium samengewerkt met de businessunit Beheer, die zich richt op het levenscyclusbestendig beheren en onderhouden van assets op het gebied van vastgoed en infrastructuur, waaronder offshore windmolenparken.

Het regionale bedrijf is ingedeeld in de twee geografische gebieden Noord/West-Nederland en Zuid-Nederland. Hierbinnen zijn actief de regionaal opererende bedrijven Heddes Bouw & Ontwikkeling en Laudy Bouw & Ontwikkeling en het landelijk opererende onderhoud- en renovatiebedrijf Bouwborg.

Ook de modulaire concepten voor de woning- en utiliteitsbouw, die inzetbaar zijn voor nieuwbouw en renovatie horen tot de divisie Bouw & Ontwikkeling. Het onderscheidende portfolio met innovatieve, meer industriële manieren van bouwen wordt geleverd door iQwoning® en Ursem Modulaire Bouwsystemen (41 procent Ballast Nedam).