Statement

Nieuwegein, 7 juli 2016

Wij hebben kennis genomen van de aandacht in de media inzake bouwfraude bij een project in de omgeving van Utrecht.
Het betreft een zaak die in 2013 is afgewikkeld en waarover gerapporteerd is in ons jaarverslag.

We hebben een nultolerantie beleid. Destijds hebben wij direct zelf melding gemaakt van deze zaak bij de toenmalige opdrachtgever en intern maatregelen getroffen.

Directie Ballast Nedam