Ballast Nedam levert trein de-icing installatie aan Trafikförvaltningen Stockholm

Ballast Nedam levert de eerste professionele de-icing installatie voor treinen in Zweden. Het Zweedse openbaar vervoerbedrijf Trafikförvaltningen Stockholm (TF) heeft de installatie gekocht

en vergroot hiermee de beschikbaarheid van haar SL treinen, in de winterperiode. De installatie is ontwikkeld op basis van de bestaande, aan de Deutsche Bahn geleverde, de-icing installaties van Ballast Nedam.

Ballast Nedam heeft zijn bestaande de-icing installatie her-ontworpen op basis van de treinspecificaties, wensen en eisen van TF. De installatie bestaat uit een automatisch systeem waarbij een volledige trein gedurende enkele tientallen minuten met warm water wordt bespoten. De hoeveelheid water wordt per wielstel aangepast aan de mate van ver-ijzing. Het ijs dat zich vooral aan de onderkant en rondom de wielen heeft geaccumuleerd smelt hierdoor snel en gelijkmatig.

De installatie wordt modulair gefabriceerd in Nederland en Zweden en in samenwerking met de Zweedse partner, AWI Maskin AB die verantwoordelijk is voor de installatietechnische werkzaamheden, in december 2013 turn-key opgeleverd.

Ballast Nedam is na oplevering, in ieder geval, twee jaar verantwoordelijk voor onderhoud aan de de-icing installatie. De installatie wordt toegevoegd aan het SCADA-systeem (supervisory control and data acquisition) van Ballast Nedam waarmee inmiddels ruim zeventig aardgastankstations en de-icing installaties in Europa worden gemonitord. AWI Maskin AB voert de service- en onderhoudswerkzaamheden op locatie uit.

Menno Bloem, productmanager Fleetcare bij Ballast Nedam IPM: “Ballast Nedam heeft de afgelopen jaren meerdere de-icing installaties geleverd aan de Deutsche Bahn. Met deze installaties de-icen ze zowel de landelijk opererende hogesnelheidstreinen ICE als de regionale treinen in Nordrhein-Westfalen. Het is mooi dat het gelukt is ons concept voor ‘trein de-icing’ nu verder Europa in te brengen”.

Sneeuw en ijs zorgen voor veel overlast op het spoor. Treinen zitten na een dag rijden in de winter, vooral aan de onderzijde en rondom de wielen, vol met sneeuw en ijs. Hierdoor wordt inspectie en onderhoud aan de voertuigen bemoeilijkt. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en heeft stilstand van treinen tot gevolg. Door de toenemende bewustwording van de voordelen van een de-icing installatie is de markt in opkomst. De verwachting is dat de vraag naar de-icing installaties Scandinavië en andere delen van Europa de komende jaren sterk toeneemt.

Download dit persbericht in pdf formaat


AWI Maskin AB has a leading position in the Nordic region in the supply of industry products, based on its broad expertise, versatility, high quality and innovation. The areas AWI works in are plastic, rubber, packaging and railway construction industries. AWI sells complete process lines as well as single machines and spare parts. www.awi.se

Trafikförvaltningen Stockholm (TF), Stockholm’s public transport organisation, has the overall responsibility for ensuring that the County of Stockholm has a well-functioning public transport system. The County of Stockholm currently has a (increasing) population of just over 2.1 million and every day, more than 700,000 people travel with TF, under the brand name Storstockholms Lokaltrafik (SL). It is TF’s responsibility to develop and find new solutions for the public transport system. It is also SL that procures the services and ensures that the contractors running these services keep to their agreements. www.sl.se

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl