Design and Build overeenkomst getekend voor acht iQwoningen in Rheden

In 2014 zal Ballast Nedam in Rheden acht energieneutrale* iQwoningen® realiseren voor woningcorporatie Vivare. Beide partijen tekenden hiervoor vorige week een ‘design & build overeenkomst’.

‘Het aanbestedings- en ontwerpproces is met de ondertekening van deze overeenkomst afgerond’ aldus Karel Blom, directeur Vivare Projecten BV. ‘We zijn erg positief over het verloop van het proces van deze eigentijdse aanbesteding. In plaats van alles vooraf in een ontwerp uit te werken heeft Vivare de marktpartijen gevraagd haar kennis over energieneutraal bouwen in te zetten en met een ontwerp op de aanbesteding in te schrijven. Samen met de gemeente Rheden en omwonenden is dit proces doorlopen. We zijn trots op het ontwerp dat er nu ligt’.

Planning
In september dient Vivare de aanvraag voor de omgevingsvergunning in en start de Gemeente Rheden de bestemmingsplan-procedure op. Deze procedures duren ongeveer een half jaar. Als de vergunningen in maart 2014 worden afgegeven, kunnen de modulaire iQwoningen® er in de zomer al staan. De woningen aan de Scherpenhofseweg zijn bestemd voor sociale huur en worden door Vivare aangeboden via het reguliere verdeelsysteem Entree.

Pilot energieneutraal bouwen en beheren
Met deze pilot wil Vivare als een van de eerste in de regio Arnhem-Nijmegen ervaring opdoen met energieneutraal bouwen en verhuren. Vanaf 2020 zullen energieneutrale woningen de landelijke standaard zijn. Dit betekent voor de bouwsector en dus ook voor woningcorporaties een nieuwe uitdaging.
Ballast Nedam biedt haar iQwoningen® al aan in zes verschillende energievarianten. We gaan daarin al verder dan de norm 2020 (met EPC 0,0) en bieden zelfs energienota 0 met een EPC van -0,4.

*Onder een energieneutrale woning verstaat Vivare een woning met een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van 0,0. De woning gebruikt – met het juiste gedrag van de bewoner – niet meer gebouwgebonden energie dan door de duurzame energiebronnen wordt opgewekt. Met andere woorden: de energie die bij normaal gebruik nodig is om de woning te verwarmen, de lucht te verversen, van warm water te voorzien en te verlichten wordt door die woning zelf opgewekt. Het gebruikersgebonden verbruik wordt hierin niet meegerekend (het gebruik van elektrische apparatuur zoals computer, tv, mixer, zonnebank en dergelijke).

Olaf Senden (directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid) en Karel Blom (directeur Vivare Projecten BV) tekenen de ‘design en build overeenkomst’