In 111.000 huurwoningen gaat de energiemeter op nul na renovatie

Innovatiedeal van € 6,5 miljard voor verduurzaming huurwoningen

Minister Blok van Wonen klopte alle betrokkenen spreekwoordelijk op de schouders en benadrukte dat zijn ambtenaren de Stroomversnelling ten volle zullen ondersteunen.
Den Haag, 20 juni 2013 - De bouwers en woningcorporaties tekenden vandaag, in het bijzijn van de minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling’, voor de eerste 11.000 woningen. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven.
Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Gunstig voor huurders, leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid
Groot winstpunt van deze deal is dat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. Neveneffect is dat deze deal de bouwsector veel werkgelegenheid brengt. Bovendien levert de Stroomversnelling een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.
Minister Blok zegt toe de regelgeving voor corporaties aan te passen: zij kunnen dan naast huur ook energiediensten (als onderdeel van woonkosten) in rekening brengen. Ook maakt hij zich er sterk voor dat corporaties lokale energie op het niveau van een woningcomplex kunnen salderen (is: verrekening van energie die teruggegeven wordt aan het net). Daarnaast wordt onderzocht of het revolverend fonds energiebesparing uit het Woonakkoord hierbij wordt ingezet.

Forse innovatie bouwproces nodig
De Stroomversnelling richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren ’50-’70. De grote aantallen van de corporaties stellen de bouwers in staat om te investeren in een forse innovatie die nodig is om de gestelde ambitie van prijs en kwaliteit te realiseren. Met de huidige bouwprocessen is een kwaliteitsrenovatie die leidt tot woningen zonder energiekosten niet haalbaar noch betaalbaar. Door het bouwproces te industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie, kan de kwaliteit van de woning flink worden verbeterd tegen lagere kosten. Met een gemiddelde renovatieprijs van 60.000 euro komt de omvang van deze deal op ruim 6,5 miljard euro. De ontwikkeling van de eerste vier prototypes start na de zomer; de eerste clusters worden in 2014 aangepakt. Concreet zijn de energieambities mogelijk door een combinatie van: hoogwaardige isolatie, slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie.

Vier bouwers en zes corporaties nemen nu het voortouw
De deal is gesloten tussen corporaties: Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos, Wonen Limburg en de bouwbedrijven: VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer. Dit zijn de partijen die het voortouw nemen bij de eerste 11.000 woningen. Andere partijen scharen zich achter het initiatief voor de opschaling naar de volgende 100.000 woningen: een groep ‘Aanpakkers’ uit de corporatiesector en diverse brancheorganisaties uit bouw, installatie- en toeleverende industrie. Deze laatste tekenden eveneens een convenant vandaag ter ondersteuning van de Stroomversnelling.

Charlie Martens, directeur Nieuwe Markten, ondertekende de Stroomversnelling namens Ballast Nedam:

“Met deze deal zijn we in staat om aan blijvende oplossingen te werken op het gebied van huisvesting en van energie. Het woongenot van de mensen gaat omhoog, de woonlasten blijven gelijk, de CO2-uitstoot gaat omlaag en dat allemaal doordat we samen met zes corporaties en vier bouwbedrijven in een open dialoog in een hele gemeenschappelijke doelstelling met elkaar aan de slag kunnen gaan.”

Bekijk hier een impressie van de publieke ondertekening.


Download dit persbericht met bijlage in pdf formaat


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl