Beroepsprocedure afgerond

College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft de door de ACM (voorheen NMA) in mei 2012 verlaagde boete van € 1,5 miljoen bevestigd voor een in 2003 aan Ballast Nedam opgelegde boete inzake mededingingsovertredingen gedurende 1998 – 2001.

Met deze einduitspraak van het College wordt deze jarenlange beroepsprocedure afgerond. Ballast Nedam vindt het van groot belang dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Om dit te borgen heeft Ballast Nedam een uitgebreid en strikt Compliance programma, waarover we rapporteren in ons jaarverslag.