Bewoners bekijken woning in de fabriek

Op zaterdag 5 oktober hebben de huurders van Woonbedrijf hun nieuwe iQwoningen® in productie gezien. De rondleiding in de fabriek in Weert bood een goede gelegenheid om met elkaar kennis te maken en maakte het voor de aanwezigen tot een bijzondere dag.

Ruim 140 bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om zich uitgebreid te laten informeren over de productie, de indeling en de technische aspecten van hun nieuwe woning. In vier rondes werden ze in kleine groepen rondgeleid door de fabriek. Het bijzondere productieproces gaf aanleiding tot veel vragen en bood een leuke gelegenheid om alvast kennis te maken met nieuwe buren en buurtgenoten. Het gezamenlijk kunnen bekijken van de modelwoningen in de fabriek zorgde voor veel gespreksstof. Na de rondleiding was er op de informatiemarkt ook gelegenheid om ook in persoonlijke gesprekken met Woonbedrijf en Ballast Nedam direct in te gaan op concrete keuzes.

Ballast Nedam gaat in opdracht van Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven, 74 energieneutrale huurwoningen bouwen in Tongelresche Akkers (Berckelbosch), de zogenaamde iQwoning®. De nieuwe huurwoningen sluiten qua bouwstijl en hoogwaardige kwaliteit precies aan bij de koopwoningen die Ballast Nedam al gebouwd heeft in de wijk. De woningen zijn energieneutraal door extra goede isolatie (o.a. triple glas, extra dakisolatie en kierdichting) en door toepassing van verschillende duurzame installaties, waaronder zonnepanelen.

De assemblage van de woningen op locatie begint vanaf week 47 en is verdeeld in zeven fasen. Per dag worden er twee woningen geplaatst, die 6 weken later geheel zijn afgewerkt. De woningen in de eerste fase worden naar verwachting in week 51 opgeleverd en de woningen in de laatste fase zijn eind mei 2014 gereed.

De iQwoning® is een innovatief woonconcept van Ballast Nedam. De behoefte van de bewoner staat bij de ontwikkeling centraal. Het is een woning met de eigenschappen en het uiterlijk van een traditioneel gebouwde woning. Toch wordt de woning grotendeels in de fabriek vervaardigd en dat levert aantrekkelijke voordelen op: constante hoge kwaliteit, geen verspilling, een zeer korte bouwtijd, minimale overlast voor de omgeving en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Woonbedrijf en Ballast Nedam werken samen om de bouwproductie in Tongelresche Akkers/Berckelbosch op een duurzame wijze weer op gang te brengen. Woonbedrijf heeft al veel geïnvesteerd in de voorzieningen in deze wijk, zoals wijkcentrum De Toeloop en in woningen boven het winkelcentrum, maar ook in tal van andere wijkprojecten. Die voorzieningen zijn gebaseerd op een groeiend aantal buurtbewoners en voor de ontwikkeling van de wijk is het van belang dat die er ook komen. Ook is er nog altijd een grote vraag naar huurwoningen. In de wijkvisie is geconstateerd dat er in de wijk behoefte is aan meer duurzame woningen én aan woningen in het prijssegment rond de 680,00 euro. Met deze samenwerking in de keten kunnen partijen maatschappelijke meerwaarde bieden, ook in moeilijke marktomstandigheden.

Tongelresche Akkers/Berckelbosch is een integrale gebiedsontwikkeling van Ballast Nedam ten oosten van het centrum van Eindhoven. De bouwstijl is geïnspireerd op de jaren dertig: hoge kappen en forse overstekken, roodoranje bakstenen en een horizontale raamindeling.

Download dit persbericht in pdf formaat


Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Samen met bewoners bouwen we actief aan buurten waar iedereen zich thuis voelt. Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Hoewel Woonbedrijf door de verhuurderheffing jaarlijks een groot bedrag moet afdragen, blijft de woningcorporatie duurzaam investeren in Eindhoven en regio.

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.
Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.
Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl