Aan de slag met aquaducten in Leeuwarden

Met het overhandigen van een schep en het ondertekenen van de contracten is het een feit: de projecten aquaducten in de Westelijke invalsweg en Haak om Leeuwarden zijn officieel gegund.

Gecontracteerd voor deze werken zijn MNO Vervat voor het aquaduct in de Haak om Leeuwarden en Ballast Nedam voor de Westelijke invalsweg. Beide partijen zijn al begonnen met de voorbereidingen. Na de zomervakantie begint het zichtbare werk.

Op maandag 9 juli kwamen de projectteams van de provincie en van de aannemers bij elkaar voor het officiële tekenmoment. Dit gebeurde op het provinciaal projectbureau Vrij-Baan. Gedeputeerde Sietske Poepjes, die namens de provincie Fryslân als opdrachtgever de contracten ondertekende, gaf aan veel vertrouwen te hebben in de beide partijen. “Het echte werk gaat nu beginnen. En dat is mooi voor een stad als Leeuwarden”, aldus Poepjes. De gedeputeerde overhandigde een schep aan beide directeuren en wenste ze daarmee veel succes bij het klaren van de klus. Daarna werden de contracten ondertekend. De gedeputeerde deed dit samen met Harmans Kuipers van Ballast Nedam (links) en Cock Nelis van MNO Vervat (rechts) .

Aquaducten
De provincie Fryslân heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het bouwen van aquaducten. In het kader van het Friese Meren project zijn er in Súdwest Fryslân al vijf aquaducten gerealiseerd. Met de huidige projecten in Leeuwarden komen daar nog twee bij en vanaf 2013 wordt er een derde aquaduct gebouwd in de Drachtsterweg. “Fryslân is een echte watersportprovincie. Aquaducten zorgen voor een betere doorstroming van weg- en waterverkeer. In het laatste geval niet alleen voor de beroepsvaart, maar ook voor de watersport. Dit vergroot het gevoel van grenzeloos varen. Het is mooi dat we daar met deze projecten aan bijdragen”, aldus Sietske Poepjes.

Westelijke invalsweg
Om Leeuwarden vanuit het westen beter bereikbaar te maken, leggen de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden de Westelijke invalsweg aan. Een onderdeel daarvan is het aquaduct in het Van Harinxmakanaal. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aquaduct. De Westelijke invalsweg sluit aan op de toekomstige Haak om Leeuwarden en verbindt deze rechtstreeks met de stadsring en het westelijk gedeelte van de binnenstad.Haak om Leeuwarden
Het aquaduct rijksweg N31 maakt onderdeel uit van het project de Haak om Leeuwarden. Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe Rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden en de ontwikkeling van de regio. Het werk aan de beide projecten duurt tot in het najaar van 2014.

Leeuwarden Vrij-Baan
De Westelijke invalsweg en Haak om Leeuwarden maken onderdeel uit van het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Een infrastructuurprogramma met circa 40 projecten waarbij de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat zich gezamenlijk voor inzetten. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.


Download dit persbericht in pdf formaat