Ballast Nedam op PROVADA 2012

Bekijk het verslag van dag 1: Klantbeleving in de vastgoedsector

De voorlopige conclusie van dag 1 van de PROVADA mag luiden dat de rol van de vastgoedgebruiker steeds prominenter wordt bij ontwikkeling en realisatie. Er was veel belangstelling voor de visie en duurzame en innovatieve concepten van Ballast Nedam waarbij de consument nadrukkelijk betrokken wordt en waarbij de klantbeleving centraal staat. De stand en presentaties werden bijzonder goed bezocht.

De dag startte met een persbijeenkomst waar journalisten werden bijgepraat over de ontwikkelingen bij Ballast Nedam. Thema: ‘Blijvende kwaliteit, voor nu en voor later’. Ballast Nedam ziet duurzaamheid, een centraal onderwerp van de PROVADA dit jaar, veel breder dan het toepassen van milieuvriendelijke oplossingen.
Duurzaamheid is het tot stand brengen van blijvende kwaliteit, voor nu en voor later. Innovatieve huisvestingsconcepten, als de iQwoning® en de nieuwe modulaire bouwoplossingen gebaseerd op de innovatieve bouwsystemen van Ursem, zijn een goed voorbeeld van duurzaamheid in de praktijk die de traditionele opvatting van duurzaamheid ontstijgt. De iQwoning® is een totaalconcept waarin gebruikerswensen, energiezuinigheid, lifecyclemanagement, innovatieve bouw en milieuvriendelijkheid samenkomen in een bouwoplossing voor de huidige en toekomstige markt.

Presentatie: 3D Woonvisualisatie
Projectmanager Niels Langenhuizen presenteerde om 15:00 uur het door Ballast Nedam ontwikkelde online communicatiemiddel 3D Woonvisualisatie, dat klanten in staat stelt online vóór de bouwfase door hun woning en de nabije leefomgeving te navigeren en indeling en opties naar eigen wens te wijzigen. Al navigerend kunnen zij 24 uur per dag in de nieuwe woning hun persoonlijke wensen voor indeling en opties ingeven en wijzigen: een unieke virtuele beleving. Daarnaast helpt het opzienbarende concept bij het ontdekken van de wensen en behoeften van de consument en het signaleren van trends. De presentatie trok veel belangstellenden en de reacties waren zonder uitzondering positief. Zoals Arlette Dinsbach en Gigi Loman van More2Sell zeiden: “We verheugen ons erop dat de klant en zijn wensen steeds meer voorop komen te staan.”

Presentatie: Social media in de vastgoedsector
De presentatie die om 15:15 uur volgde, sloot daar perfect op aan. Inspirator Richard van Hooijdonk nam de bezoekers mee naar de wereld van social media, waarin de Mens 3.0 volop gebruik maakt van LinkedIn, Twitter, Facebook en communities. Voor de vastgoedsector betekent dat volgens hem onder meer dat mensen hun woningervaringen in elke fase willen delen en dat ze willen meedenken en meebeslissen bij het ontwerp en de realisatie. De relatie met klanten is steeds belangrijker: vertrouwen, interactie en gehoord worden zijn belangrijke componenten daarin. Klanten zijn veel minder geïnteresseerd in techniek.

De visie en het enthousiasme van Richard van Hooijdonk inspireerden de bezoekers. Dennis Tollenaar van Zinnig Beheer & Meer zei zich enorm geïnspireerd te voelen. “Het is belangrijk om bij de basis te blijven: wie is je klant, hoe hou je contact? Dat social media daarin een wezenlijke rol kan spelen is voor mij na vandaag nog eens duidelijk geworden.” Judith Sanders van Amsterdam School of Real Estate vond het prettig dat het modewoord social media nu eindelijk eens werd geconcretiseerd. “Ik heb veel ideeën gekregen voor hoe ik er nu werkelijk iets mee kan doen.”

Netwerkborrel met JNL Jong Onroerend Goed
De eerste dag van de PROVADA werd bij Ballast Nedam afgesloten met een netwerkborrel waar zo’n honderd jonge professionals samenkwamen van JNL Jong Onroerend Goed Nederland, een overkoepelende federatie voor Jong Onroerend Goed-verenigingen in Nederland.


Vandaag maken we ons op voor dag 2 van de PROVADA met onder meer op het Maatschappelijk Vastgoedplein het debat ‘Flexibel bouwen maatschappelijk vastgoed’ onder leiding van Tom van ’t Hek, waar Charlie Martens, directeur Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, aan deelneemt en presentaties over innovatieve concepten voor huisvesting en studentenhuisvesting.