Gronduitgifteovereenkomst met Ballast Nedam ondertekend

Vandaag hebben de gemeente Delft, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) en Ballast Nedam hun handtekening gezet onder een gronduitgifteovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Ballast Nedam 1/3 van het vastgoed in Spoorzone Delft

gaat ontwikkelen en realiseren.
Met de ondertekening van deze nieuwe overeenkomst wordt het tijdperk van de samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie Spoorzone Delft (OCSD) definitief afgesloten. De deur voor nieuwe initiatieven uit de markt wordt open gezet en de regie en verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling in Spoorzone Delft liggen bij de gemeente.

Het vastgoed dat Ballast Nedam gaat ontwikkelen wordt een dwarsdoorsnede en afspiegeling van de totale ontwikkelopgave en programmering van Spoorzone Delft. Dat betekent dat Ballast Nedam verschillende type gebouwen en woningen met verschillende bestemmingen op diverse locaties in het gebied gaat ontwikkelen en bouwen. In het overige 2/3e deel van het gebied is ruimte voor nieuwe initiatieven uit de markt. De gemeente gaat hier in samenwerking met meerdere partijen het gebied inrichten en vastgoed ontwikkelen.
Voor het gehele gebied geldt dat de gemeente bepaalt welke kavels er wanneer uitgeven worden en wie deze kavels gaat ontwikkelen. Vanaf eind 2014 wordt de eerste bouwgrond opgeleverd en kan er gestart worden met bouwen.

Het college heeft de nieuwe overeenkomst met Ballast Nedam aan de raad voorgelegd en deze is 28 juni 2012 hiermee akkoord gegaan. De gronduitgifteovereenkomst is ondertekend door Lucas Vokurka, wethouder gemeente Delft, Bart-Jan Kouwenhoven, directeur van OBS en Charlie Martens, algemeen directeur van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Het tot stand komen van de overeenkomst is begeleid door Loyens & Loeff.

Over Spoorzone Delft
Het gebied aan weerszijden van het spoor dat Delft een halve eeuw in twee├źn gesneden heeft, gaat ingrijpend op de schop. Het spoorviaduct dat voor die tweedeling heeft gezorgd, verdwijnt. Ervoor in de plaats wordt een tunnel gebouwd die aan vier sporen ruimte biedt. Bovengronds verrijst een nieuwe stadswijk. In het autovrije midden komt een stadspark, en aan de Spoorsingel is weer water. De komende jaren wordt hard gewerkt aan deze transformatie van het spoorzonegebied tot een nieuw stadsdeel, midden in de stad. Waardoor Delft, als het klaar is, weer een vitaal en robuust geheel is. Klaar voor een nieuwe toekomst.


Download dit persbericht in pdf formaat