Nieuwe wijk 'Weidelanden' van start...

Op 12 juni heeft wethouder Herman Haarman letterlijk en figuurlijk de bal overhandigd aan Eelco Lagas, commercieel directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling.

Voor zowel de Gemeente Rijnwoude als voor Ballast Nedam is dit moment een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de nieuwe woonwijk Weidelanden.

De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met het plan Weidelanden. En nu het bestemmingsplan definitief is, zal alle communicatie over het project lopen via Ballast Nedam. Ook kan Ballast Nedam de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden starten voor de realisatie van het project. Uiteraard.was er op 12 juni ook gelegenheid om het bestemmingsplan in te zien en gaven de medewerkers van zowel Ballast Nedam als de gemeente Rijnwoude uitgebreid informatie over plan Weidelanden. Het plan omhelst ruim 200 woningen van appartementen tot vrijstaande woningen, zowel huur als koop. 24% moet sociale woningbouw zijn, waarvan al 44% tijdens de eerste fase. Ook is er ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. En wordt er door de gemeente, Rijnwoude een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. De eerste paal zal in het voor jaar van 2014 worden geslagen en de eerste bewoners kunnen eind 2014 hun nieuwe woningen betrekken.


Download dit persbericht in pdf formaat