Mijlpalen bereikt bij bouw Magnum Energiecentrale in Eemshaven

Afgelopen week zijn bij de bouw van de Magnum Energiecentrale in de Eemshaven twee opmerkelijke mijlpalen bereikt op het gebied van bouwveiligheid.

 1. In totaal is door alle samenwerkende aannemers op het project, tot nu toe ruim 6,2 miljoen uren gewerkt. In de afgelopen periode is maar liefst 2,5 miljoen uren gewerkt, zonder ernstige ongevallen met verzuim (LTI). Op dit moment zijn dagelijks meer dan 2.000 werknemers werkzaam op het project.
 2. Ballast Nedam heeft zelf, samen met haar alliantiepartners en onderaannemers, ruimt 1,9 miljoen uren gewerkt sinds de start uitvoering aannemers. In week 12 van 2012 is de mijlpaal bereikt van 1 miljoen gewerkte uren zonder LTI.

 Investeren in veiligheid
Om tot deze prestatie te kunnen komen heeft Ballast Nedam op het project veel geïnvesteerd in:

 1. Opleidingen op veiligheidsgebied (o.a. VCA)
 2. Instructie, voorlichting en werkoverleg: toolboxgesprekken, LMRA (Last Minute Risk Analysis), Dare-2-Share bijeenkomsten
 3. Een uitgebreid stelsel van veiligheidsinspecties door zowel veiligheidsspecialisten, maar ook door alle leidinggevenden (peer-reviews)
 4. Het instellen van een streng veiligheidsregime met geregistreerde waarschuwingen en verwijdering vanaf het project bij herhaalde of ernstige overtredingen.
 5. Het belonen van veilig gedrag door het uitreiken van Safety-awards aan medewerkers en teams.

Kentallen en prestatiecijfers
Op bouwprojecten wordt de veiligheidsprestatie gemeten in een aantal kentallen.
Eén van de belangrijkste kentallen hiervoor is de Incident Frequentie (IF). De IF betreft het aantal ernstigste ongevallen met verzuim  (De zogenoemde Lost Time Incidents, of LTI) dat optreedt per miljoen gewerkte uren.

Prestatiecijfers rond de norm voor het IF-getal op bouwprojecten in Nederland:

 1. VCA gecertificeerde aannemers worden geacht minimaal te kunnen werken op het niveau  : IF = 20
 2. Ballast-Nedam prestatie in 2011 : IF = 6.5 (in 2010 10,7)
 3. Voor het Magnum Civil Works heeft opdrachtgever Nuon een norm vastgesteld voor de civieltechnisch en bouwkundige werkzaamheden van IF= 2,5
 4. Op het project is het IF-cijfer van Ballast Nedam gedaald van meer dan 6, naar IF = 2,1. Hiermee wordt aan de voor de bouw zeer scherpe projectnorm van de opdrachtgever voldaan.

De Recordable Incident Rate (RIR) geeft het aantal geregistreerde incidenten en bijna-incidenten per miljoen gewerkte uren weer.

Over het project
Het Magnum project betreft de bouw van een gasgestookte energiecentrale in de Eemshaven in opdracht van Nuon / Vattenfall. Het totale vermogen van de installatie bedraagt ca 1200 Megawatt.
De centrale zal naar verwachting 1 december 2012 worden opgeleverd.
Hoofdaannemer van het project is het Japanse Mitsubishi. Mitsubishi verzorgt het projectmanagement en verzorgt zelf de leverantie en installatie van het hart van de centrale : de gasturbine, stoomturbine en elektrische generator.
Mitsibishi heeft belangrijke delen van het werk opgedragen aan gerenommeerde Europese partijen:

 1. Ballast Nedam voor de civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden, inclusief ontwerp en aanleg van het koelwatersysteem
 2. ABB voor elektrische werkzaamheden (transformatoren, aansluiting op het hoogspanningsnet)
 3. NEM (de ketel met schoorsteen: de HRSG ofwel Heat Recovery Steam Generator)
 4. FIP voor alle leidingwerk en mechanische apparatuur. FIP is een samenwerking tussen Fabricom (Berlgië), Irem (Italië) en Ponticelli (Frankrijk)