Aannemingsovereenkomst multifunctioneel woonservicecentrum SassemBourg ondertekend

Op 14 maart hebben Steven Schrader, directeur-bestuurder van Woonstichting Vooruitgang en Peter van Dijk, directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de aannemingsovereenkomst voor het woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim ondertekend.

De totale aanneemsom bedraagt circa 21,5 miljoen euro.

Het ontwerp van het woonservicecentrum SassemBourg is de uitwerking van een idee van Woonstichting Vooruitgang en ActiVite om een ontmoetingsplek voor jong en oud te bouwen, waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en interactie met de buitenwereld blijven houden. In SassemBourg worden 91 huur- en koopwoningen, een woonservicecentrum met 26 appartementen en circa 5.000 m2 oppervlak voor maatschappelijke bedrijfsruimte en een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd.

“SassemBourg is een mooie aanvulling op onze orderportefeuille” aldus Peter van Dijk, “naast de diverse woningbouwprojecten die wij hebben lopen, is dit het derde woonzorgcomplex dat wij nog dit jaar gaan realiseren.”

Ballast Nedam bewerkstelligt een optimale coördinatie voor de opdrachtgever door integratie van de werkprocessen in de keten. Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling coördineert vanaf de fase bouwvoorbereiding tot aan de beheersfase, inclusief de werkzaamheden van architect, constructeur, adviseurs en derden. Ballast Nedam Infra wordt ingeschakeld om het terrein bouwrijp te maken en de bouwkuip te realiseren.

  Download dit persbericht in pdf formaat