P+R Garage Kralingse zoom gaat verder

De werkzaamheden aan de nieuwe parkeergarage bij P+R Kralingse Zoom kunnen worden hervat. Half februari starten de eerste voorbereidende werkzaamheden.

Een nieuwe overeenkomst betekent direct het einde van de juridische procedure. Vanwege een zakelijk geschil werden vorig jaar de bouwwerkzaamheden aan een nieuwe parkeergarage bij P+R Kralingse Zoom stilgelegd. De gemeente en aannemer Ballast Nedam zijn tot een oplossing gekomen waardoor de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Met de bouw van een 860 plaatsen tellende parkeergarage wil de gemeente Rotterdam het huidige aantal parkeerplaatsen bij P+R Kralingse Zoom meer dan verdubbelen naar ruim 1500. Afgelopen mei ontstond er echter een zakelijk geschil tussen de aannemer Ballast Nedam en de opdrachtgever, gemeente Rotterdam. De bouw van de parkeergarage werd vervolgens stilgelegd. Naast het juridische traject zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan met als doel om alsnog samen de parkeergarage te realiseren.

"Het overleg is goed en heel constructief verlopen, “ aldus wethouder Karakus. “We hebben een groot aantal van de projectgebonden risico’s in gezamenlijkheid opgelost. Daarnaast hebben we kritisch naar het ontwerp gekeken en enkele bezuinigingen doorgevoerd.” Romeo Malizia, Chief Operating Officer van Ballast Nedam voegt daaraan toe: “Er is in alle openheid gekeken naar elkaars risico's, hetgeen over en weer tot heldere inzichten heeft geleid. Deze unieke wijze van samenwerken zouden we in de toekomst graag vaker terug zien. Het gaat er immers om zoveel mogelijk klantwaarde te creëren voor zo weinig mogelijk geld.”

Verder komen er op het dak van de garage nu nog eens 180 a 190 parkeerplekken extra. De extra kosten daarvoor worden gesubsidieerd door de Stadsregio Rotterdam, primaire financier van het plan, in het kader van het Regionaal verkeers- en vervoersplan 2007-2020.

De komende periode wordt een aanvraag voor de raad, voor aanpassing van het krediet voorbereid en zullen de afspraken worden omgezet in een vaststellingsovereenkomst. Met het bereiken van deze overeenstemming wordt tevens de juridische procedure beëindigd.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de raad worden in de tweede helft van februari enige voorbereidende werkzaamheden op de bouwlocatie uitgevoerd. Dit omdat de geplande tijdelijke buitendienststelling van de metro begin augustus, cruciaal is voor de planning. Ook zal de ParkShuttle de komende periode opnieuw nog ongeveer drie weken buiten gebruik moeten worden gesteld. Daarbij blijft de doorgang voor voetgangers en fietsers altijd mogelijk.


Download dit persbericht in pdf formaat