Gemeente Utrecht krijgt 270 ‘groene’ openbare oplaadpunten

Marktpartijen werken samen aan realiseren van stadsbreed netwerk elektrische oplaadpunten

Ballast Nedam heeft de opdracht voor levering, exploitatie, beheer en onderhoud van de minstens 270 nieuw te plaatsen elektrische oplaadpunten in de gemeente Utrecht verkregen. Deze opdracht is onderdeel van het actieplan Schoon Vervoer 2010 – 2014. Ballast Nedam realiseert de totale opdracht in combinatie met Greenchoice, eNovates en Blue Corner. Gezamenlijk bieden wij een totaaloplossing voor elektrisch rijden in de Gemeente Utrecht.

Actieplan Schoon Vervoer 2010 – 2014
De aanleg van voldoende openbare oplaadpunten is onderdeel van het actieplan Schoon Vervoer van de gemeente Utrecht. De gemeente stimuleert met het actieplan Schoon Vervoer elektrisch rijden in Utrecht omdat het schoon, stil en zuinig is. Vanuit de gedachte dat het succes van elektrisch vervoer direct afhangt van de beschikbaarheid van laadpunten realiseert Ballast Nedam in opdracht van de gemeente de oplaadpunten. Deze oplaadpunten worden geplaatst in de voor iedereen toegankelijke buitenruimte die eigendom is van de gemeente Utrecht. Dit moet ervoor zorgen dat er een oplaadnetwerk ontstaat in Utrecht; zo kunnen de eerste gebruikers van elektrische auto’s en scooters onbezorgd gebruik maken van hun voertuig.

Samenwerkende partijen
Ballast Nedam is contractpartij in de raamovereenkomst voor het leveren, exploiteren, beheren en onderhouden van de elektrische oplaadpunten, en werkt hiervoor samen met Greenchoice, leverancier van groene stroom, eNovates, producent en leverancier van laadoplossingen en service provider Blue Corner. Samen zorgen we voor een oplaadnetwerk in de gemeente Utrecht en toegang tot oplaadpunten in Nederland, België en Duitsland.

Greenchoice levert 100% groene stroom voor de oplaadpunten in de gemeente Utrecht. Deze stroom wordt opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. Hiermee speelt Greenchoice in op de duurzame wens van de gemeente en de eindgebruiker. Greenchoice levert groene stroom en bosgecompenseerd gas aan circa 328.000 afnemers, waaronder ook veel grote bedrijven en overheidsinstellingen. Een kwart van de Nederlandse gemeenten kiest voor duurzame energie van Greenchoice.

eNovates ontwikkelt en levert een brede waaier van oplaadsystemen zowel voor de veeleisende openbare sector als voor de thuisgebruiker. Door de integratie met onze professionele software – de eNet Management Suite – wordt de mogelijkheid geboden om de volledige functionaliteit van één of meer oplaadnetwerken efficiënt te beheren. De software wordt ingezet voor het beheer van diverse laadnetwerken waaronder het te realiseren laadnetwerk in Utrecht.

Blue Corner is de eerste Belgische operator voor e-mobiliteit. Sinds midden 2012 is het openbaar netwerk van oplaadpunten voor auto’s en tweewielers in Vlaanderen volledig operationeel. In samenwerking met auto- en fietsfabrikanten, nationale telecom operatoren en innovatieve energieleveranciers hebben wij een aantal
abonnementen ontwikkeld om al onze klanten te kunnen bedienen. Zo ook voor de gemeente Utrecht waar de eindgebruiker met een Blue Corner laadpas probleemloos kan opladen in de eigen stad en ver daarbuiten.

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten wij ons op vijf nichemarkten waaronder alternatieve brandstoffen. Op deze nichemarkt investeert Ballast Nedam door de dochterbedrijven CNG Net en LNG24 in openbare netwerken van groengastankstations voor de particuliere markt en tankstations voor LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt. Tevens heeft Ballast Nedam het eerste verplaatsbare waterstof tankstation gebouwd. Met het realiseren van een laadnetwerk voor elektrische mobiliteit vullen wij ons portfolio in deze nichemarkt aan. Dat doen we vanuit de ambitie om samen met partners in de keten het aanbod van alternatieve brandstoffen voor het wegverkeer in Nederland te vergroten.
________________________________________________________________

Voor meer informatie over de samenwerkende partijen: