Ballast Nedam ondertekent aannemingsovereenkomst Woonzorgzone Hillegom

Stek Wonen, de Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening aan Ouderen en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West hebben een overeenkomst getekend voor het realiseren van de nieuwe Woonzorgzone in Hillegom.

De aanneemsom bedraagt € 12.500.000,-.

De bouw van de eerste fase start al in het tweede kwartaal van 2012 en omvat het nieuwe woonzorgcentrum Bloemswaard. Hierin komen 66 tweekamerappartementen, 20 verpleegplaatsen en verschillende openbare ruimtes voor recreatie en overige activiteiten. De tweede fase bestaat uit het multifunctioneel dienstencentrum en 20 appartementen en is naar verwachting begin 2014 gerealiseerd.

De voorbereidingen zijn direct van start gegaan en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West zal zowel de realisatie als de coördinatie voor haar rekening nemen. Daarnaast wordt het project volgens het ‘Lean principe’ ingekocht, gepland en gebouwd. Dit levert naast tijd- en kostenreductie ook kwaliteitsverbetering op. In een vroeg stadium worden alle betrokken partijen bij het proces betrokken om een gezamenlijke planning op te stellen. Mogelijke knelpunten worden direct gesignaleerd en gezamenlijk voorkomen.Download dit persbericht in pdf formaat