Samenwerkingsovereenkomst voor project Westerdel ondertekend

Op woensdag 25 januari 2012 ondertekenden de gemeente Langedijk en de VOF Langedijk, waarin Ballast Nedam, Bouwfonds en De Peyler Projektontwikkeling samenwerken, een samenwerkingsovereenkomst voor het project Westerdel.

De ondertekening vond plaats in het 'koopmansboetje' van het museum Broekerveiling in Broek op Langedijk.

De samenwerkingsovereenkomst voorziet onder meer in de ontwikkeling en realisering van ca. 281 woningen in een waterrijk en groen gebied. De woningen liggen voornamelijk in het deelgebied 'De Eilanden', aan de westzijde van het plangebied Westerdel. Verspreid over meerdere fasen komen er twee-ondereen- kapwoningen, vrijstaande woningen en rijwoningen met grote tuinen.
Naast de woningen in het deelgebied 'De Eilanden' realiseert de VOF Langedijk ook appartementen en 50 sociale (huur) woningen in 'De Centrale Buurt' alsmede in 'De Straatjes'. 'De Centrale Buurt' is de eerste ontwikkelingsfase.

De gemeente Langedijk draagt zorg voor de inrichting van de openbare buitenruimte, waarbij gekozen wordt voor een groene uitstraling. Het deelgebied 'De Eilanden' zal één van de deelgebieden zijn van Westerdel dat als laatste, naar verwachting vanaf 2015, zal worden ontwikkeld.

De partijen zijn blij dat er overeenstemming is bereikt over het project. Wethouder Jan Piet Beers tekende de overeenkomsten namens gemeente Langedijk: ‘Deze overeenkomst vormt een belangrijke stap naar daadwerkelijke realisering van het westelijke deel van de wijk Westerdel. Ik ben er zeer content mee dat er partijen zijn, die net als de gemeente Langedijk, verder vooruit kijken dan het economische tij van vandaag en die al bezig zijn met mooie plannen voor de woonwijken die we ook morgen nodig hebben.’

Medio februari begint de uitvoering van het grondwerk voor Westerdel. Dan zullen de waterstructuren worden gegraven en de toekomstige bouwkavels worden opgehoogd. Vanaf zomer 2012 start de gemeente Langedijk met het bouwrijp maken van de grond in de eerste te ontwikkelen deelgebieden. In de praktijk betekent dat onder meer het aanleggen van kabels, leidingen, riolering en het realiseren van bouwwegen.

 Vlnr de heren C. Martens (Ballast Nedam), J.P. Beers (wethouder Langedijk), T. Decnop (De Peyler) en T. Berntsen (Bouwfonds).