RegioTram Groningen: Ballast Nedam in de race

De stuurgroep RegioTram heeft drie consortia -waaronder dat van Ballast Nedam- geselecteerd voor de aanleg van de eerste twee tramlijnen in de stad Groningen.

Het winnende consortium gaat ook de exploitatie en het beheer van de tramlijnen verzorgen. Dat hebben de dagelijkse besturen van de gemeente en de provincie Groningen bekendgemaakt.

De drie partijen die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure zijn:

* TramTeam. Dit consortium bestaat uit Ballast Nedam Concessies, Strukton Integrale projecten, John Laing Investments met als belangrijke onderopdrachtnemers Ballast Nedam, Strukton Rail, Strukton Civiel en Arriva Openbaar Vervoer.
* Poort in Groningen. Dit is een consortium bestaande uit BAM PPP, Alstom Transport, Connexxion Holding met als belangrijke onderopdrachtnemers BAM Rail en Connexxion Openbaar vervoer.
* HeijmansMacquarie. Dit consortium bestaat uit Heijmans en Macquarie met als belangrijke onderopdrachtnemers Heijmans Infra geïntegreerde projecten, Heijmans Beton- en Waterbouw en Movares.

Op 3 maart 2011 om 15.00 uur sloot de vooraanmelding van de op 7 december 2010 aangekondigde aanbesteding van het project RegioTram. Op dat moment hadden zich vier consortia aangemeld. Alle vier zijn beoordeeld op basis van vooraf opgestelde criteria: de "aanbestedingsleidraad" (pdf). Op grond hiervan zijn er drie toegelaten tot de volgende fase van de aanbesteding: de zogenaamde Plan van Aanpakfase. Maandag 4 april 2011 verliep de bezwaartermijn tegen dit besluit. Er zijn geen bezwaren ingediend.

In de Plan van Aanpakfase moeten de geselecteerde consortia laten zien hoe zij de bouw en de exploitatie van de tramlijnen gaan aanpakken, op grond van een programma van eisen. Daartoe voeren de projectorganisatie en de drie consortia enkele gesprekken. Daarnaast krijgen de consortia de beschikking over alle documenten die tot nu toe zijn vastgesteld door de gemeente en de provincie Groningen en de Regio Groningen - Assen.

Publiek-private samenwerking
Het gaat bij het project RegioTram om een zogenaamde DBFMO-aanbesteding. Dat is een aanbesteding waarbij overheid en marktpartijen nauw samenwerken: publiek-private samenwerking. De overheid stelt een programma van eisen op en stelt een budget beschikbaar. Op basis hiervan moeten marktpartijen zorgen voor Design (ontwerp), Build (bouw en aanleg), Finance (financiering), Maintenance (beheer) en Operate (exploitatie) van de tramlijnen. Dat laatste voor een periode van maximaal 22,5 jaar.

De Plan van Aanpakfase start op 8 april en loopt tot medio september 2011. Daarna volgen nog de Consultatiefase, de Dialoogfase en de laatste fase van de aanbesteding: de Definitieve inschrijving. Het is de bedoeling dat alle drie partijen die zich nu hebben ingeschreven de vervolgfasen doorlopen. De fase van Definitieve inschrijving wordt volgens plan afgerond in de zomer van 2012, met het concept-besluit tot gunning. Dit voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad en aan Provinciale Staten van Groningen.