Hoogheemraadschap HHNK tankt eigen groengas met nieuwe vulstations van Ballast Nedam IPM

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is onder meer actief in de zuivering van rioolwater in Noord Holland.

Het waterschap beschikt over twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Bij de zuivering van rioolwater komt door middel van een vergistingsproces biogas vrij. HHNK werkt dit biogas op naar de kwaliteit van aardgas (groengas) en injecteert dit in het bestaande aardgasleidingnetwerk.

HHNK heeft zich, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ambitieuze doelen gesteld om met een groot deel van haar eigen dienstwagenpark op dit zelf geproduceerde groengas te gaan rijden. Op het terrein van diverse RWZI’s in Noord Holland worden vulstations voor deze duurzame brandstof geplaatst.

Marktleider Ballast Nedam IPM heeft ruime kennis en ervaring in de realisatie en het onderhoud van aardgasvulstations. Om die reden heeft HHNK dit bedrijf gevraagd om op het eigen terrein van haar vestigingen in Wervershoof en Warmenhuizen een professionele vulinstallatie te ontwikkelen voor het tanken van een vloot van twintig aardgasvoertuigen.

Op basis van deze klantwens heeft Ballast Nedam IPM voor beide locaties een compressorinstallatie inclusief opslagbuffer met geïntegreerd vulsysteem ontworpen, die het mogelijk maakt de voertuigen snel en volledig te bevoorraden. Om het tankcomfort te vergroten heeft HHNK enkele aanvullende opties afgenomen, zoals een RVS-pompeiland met aanrijdbeveiliging en een geautomatiseerd tankvrijgave- en registratiesysteem.

In April 2011 zijn de aardgastankinstallaties op de RWZI’s in Wervershoof en Warmenhuizen naar volle tevredenheid van de opdrachtgever geplaatst en opgeleverd. HHNK rijdt nu op volledig CO2-neutraal groengas dat het zelf produceert uit rioolslib. Met de realisatie van dit project heeft Ballast Nedam IPM wederom bewezen naast commerciële aardgasvulstations ook een totaaloplossing te kunnen bieden op het gebied van bedrijfsvulinstallaties voor aardgas en groengas.