PPS Nieuwbouw Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen opgeleverd

Op 15 maart 2011 heeft de RGD aan consortium DUO² het beschikbaarheidscertificaat verstrekt voor het nieuwe kantoor van de Belastingdienst en DUO in Groningen. Hiermee zijn ontwikkeling en realisatie van dit pps-project voltooid.

Tijdig, binnen budget en conform de gewenste kwaliteit. Per deze datum start tevens de exploitatiefase van dit pps-project. Eind maart hebben alle medewerkers hun intrek genomen in het nieuwe gebouw.

Eind 2008 is consortium DUO², een samenwerkingsverband van Strukton, Ballast Nedam en John Laing, gestart met de bouw van het nieuwe kantoorgebouw. Architect is UNStudio uit Amsterdam. Overige deelnemers in het consortium zijn Arup, ISS, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, Studio Linse en YNNO. In mei wordt begonnen met de sloop van de twee oude kantoortorens en aansluitend de aanleg van de parkeergarage. Daarboven komt een grote openbare stadstuin met waterpartij en een multifunctioneel paviljoen met commerciële functies. Het volledige project zal in het najaar van 2013 zijn afgerond.

Over het project
Het project omvat het ontwerp, de bouw en de financiering van het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst (47.000 m²), inclusief het beheer en onderhoud van het gebouw en verzorging van facilitaire diensten voor een periode van 20 jaar. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 2500 werkplekken en krijgt parkeerfaciliteiten voor 1500 fietsen en 675 auto’s.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol en is daarom integraal in het ontwerp en exploitatie opgenomen. De gevel, de materialisering, de afwerking en integratie van installaties zijn afgestemd op een hoge mate van duurzaamheid en een minimale milieubelasting. Tevens is het gebouw op termijn om te bouwen naar woningen. Hiertoe is reeds vroegtijdig nagedacht over onder andere de plaats van liften, installaties, trappen en het gevelconcept.

Een belangrijk onderdeel van het project is de ecologische aansluiting op het naastgelegen Sterrebos. De inrichting en het beheer van het groen zijn dusdanig afgestemd dat, naast een voor mensen aantrekkelijke werkomgeving, ook een ecologische meerwaarde voor de omgeving wordt gecreëerd door met name de toevoeging van de stadstuin.

Over publiek-private samenwerking (pps)
De Rijksgebouwendienst heeft bij deze aanbesteding gebruik gemaakt van een zogenaamde Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) benadering. Dit past binnen het beleid van de overheid om nieuwe projecten uit te besteden aan private consortia, waarbij langjarige contracten worden afgesloten. Gedurende de contractstermijn (20 jaar) betaalt de overheid jaarlijks een vast bedrag voor huisvesting en de bijbehorende facilitaire diensten. Dit brengt aanzienlijke kostenvoordelen met zich mee vergeleken met traditionele vormen van aanbesteding, en daarmee een zorgvuldige en verantwoorde besteding van belastinggelden. Tevens is uit kostenoogpunt besloten om bij dit project twee overheidsdiensten gezamenlijk onder te brengen in één gebouw.