Knockdown en Rebuild van twee Shell snelwegtankstations bij Wetteren door Ballast Nedam IPM

De Belgische overheid is tijdens tendering van concessies bezig met een modernisering van de tankstations langs de snelwegen.

Aan beide zijden van de snelweg E40 van Brussel naar Gent mag Shell op haar bestaande verkooppunt een nieuw tankstation realiseren, met shopgelegenheid en restaurant.

Bijzonder aan de locaties bij het plaatsje Wetteren is dat het de eerste Belgische tankstations zijn met een bewaakte vrachtwagenparking.

Met het oog op meer veiligheid komt er een duidelijke en goed gescheiden routing voor perso-nenauto’s en vrachtwagens. Inpassing in het landschap door een krachtige keuze voor maximaal groen en integraal waterbeheer vormt de schakel met de nieuwe architectuur en duurzaamheid. Het nieuwe servicegebouw plooit zich volledig open naar het landschap. Bezoekers hebben er ten volle zicht op de groene omgeving.

tankstation WetterenAls jarenlange partner in zaken voor de Benelux heeft Shell Ballast Nedam IPM gevraagd de bestaande stations te slopen en twee volledig nieuwe tankstations te bouwen.

Gedurende het gehele traject is Ballast Nedam IPM samen met Coteba en architectenburo Stramien verantwoordelijk voor het trajectmanagement.

Net als bij andere samenwerkingsprojecten met Shell zal IPM haar opdrachtgever gedurende de werkzaamheden van begin tot het eind ontzorgen. Aan Ballast Nedam IPM de taak om planning en budget in de gaten te houden, evenals een kwalitiatief hoogwaardige uitvoering van de werkzaamheden. In geval van onvoorziene omstandigheden laat het bedrijf zich kennen als een uiterst flexibele organisatie die alle expertise in huis heeft om de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te zetten. De betrokkenheid van het bedrijf bij de klant en de projectpartners schuilt in haar inventiviteit, specialistische kennis, uitstekende communicatie en jarenlange ervaring op het gebied van sloop en bouw van tankstations.